Balneologické múzeum v Piešťanoch

Hlavná expozícia v budove Kúpeľnej dvorany:
otvorené od 13.00 do 20.00 hodiny
Program: tvorivé dielne
ukážky krojov (a možnosť aj si kroj vyskúšať)od 13.00 – 18.00 hod.
kvíz/ pexeso pre malých aj veľkých
Hra „Zábavné putovanie Piešťany“
Prezentácie:
16.00 hod. – Tajomný svet húb
18.00 hod. – Čo sa našlo vo Váhu?
Unikáty z doby bronzovej, nálezy zo stredoveku a novoveku
(rozprávanie o nálezoch s možnosťou dotýkať sa histórie – nálezov z rieky)
pozývame Vás aj do expozícií a na výstavu do Vily dr.Lisku:
Štefánikova č. 1, Piešťany
otvorené od 13.00 do 20.00 hodiny
Program: Prehliadka unikátnej výstavy „Generál M. R. Štefánik,
v odkaze historickej zbierky Balneologického múzea Imricha Wintera“
Kvíz pre malých aj veľkých
pozývame Vás aj do expozície Pamätná izba Ivana Krasku:
Nábr. I. Krasku č. 2, otvorené od 14.00 do 19.00 hodiny
Program: Komentované prehliadky expozície každú celú hodinu