Vojenské historické múzeum Piešťany – Múzejné oddelenie Piešťany

14.5.2022

13:00 - 21:00

Stručná charakteristika a program

Virtuálna prehliadka expozícií VHM:

- Expozícia Výzbroj československej armády 1945-1992

https://virtualna.info/001/

- Centrálna expozícia Vojenské dejiny Slovenska  1914-1945

https://virtualna.info/002/

Prezentácie časti zbierkového fondu prostredníctvom E-bádateľne Vojenského historického múzea Piešťany:

https://ebadatelnavhm.vhu.sk/home

Prezentácia veľkorozmerných zbierkových predmetov VHÚ VHM Piešťany na území Slovenskej republiky prostredníctvom interaktívnej mapy:

https://mapalokalitexpo.vhu.sk/

Prezentácia vybraných zbierkových predmetov zo zbierok VHM Piešťany prostredníctvom archívu Zo zbierok VHM:

http://www.vhu.sk/zo-zbierok-vhm/

Prezentácia, premietanie filmov VHÚ nahratých na Youtube kanáli VHÚ Bratislava:

https://www.youtube.com/channel/UCSDiaT4kQWLWkaCxbVUVLqg

Prezentácia kníh VHÚ prostredníctvom internetovej stránky www.vhu.sk:

http://www.vhu.sk/501-sk/syntezy-monografie-a-zborniky-vhu-od-roku-1993/

Prezentácia osobností vojenských dejín Slovenska prostredníctvom internetovej stránky www.vhu.sk:

http://www.vhu.sk/501-sk/syntezy-monografie-a-zborniky-vhu-od-roku-1993/

 

VSTUPNÉ: bezplatné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2022

VHM - Múzejné oddelenie Piešťany, Mgr. Jerguš Váry

033/7913802
vhmpiestany@vhu.sk


Vojenské historické múzeum
Orviská cesta , LDS F-6
921 01 Piešťany

+421 337 913 804

vhmpiestany@vhu.sk
www.vhu.sk

špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou na komplexnú múzejnú dokumentáciu dejín ozbrojených síl a vojenstva v SR