Vojenské historické múzeum Piešťany – Múzejné oddelenie Piešťany

13.5.2023

13:00 - 21:00

Stručná charakteristika a program

13:00 Otvorenie expozícií múzea pre širokú verejnosť,

13:00 - 13:45 Príchod a privítanie pozvaných hostí,

13:00 - 21:00 Prezentácia stálej expozície "Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 - 1992",

13:00 - 21:00 Prezentácia stálej expozície "Slováci v rovnošatách 1848 - 2020,

13:00 - 21:00 Propagácia OS SR príslušníkmi Personálneho úradzu OS SR - Regrutačnej skupiny Trenčín,

13:00 - 21:00 Výstava spojovacej techniky a technických prostriedkov prieskumu - Klub vojenskej histórie ČSĽA Piešťany,

13:00 - 21:00 Prezentácia činnosti Klubu vojenskej histórie ČSĽA Piešťany,

13:00 - 21:00 Premietanie dokumentárnych filmov a dokumentov s vojenskou tematikou, 21:00 Ukončenie podujatia

 

VSTUPNÉ: bezplatné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

VHM - Múzejné oddelenie Piešťany, Mgr. Jerguš Váry

033/7913802
vhmpiestany@vhu.sk


Vojenské historické múzeum
Orviská cesta , LDS F-6
921 01 Piešťany

+421 337 913 804

vhmpiestany@vhu.sk
www.vhu.sk

špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou na komplexnú múzejnú dokumentáciu dejín ozbrojených síl a vojenstva v SR