Vojenské historické múzeum Piešťany – Múzejné oddelenie Piešťany

18.5.2024

13:00 - 21:00

Stručná charakteristika a program

Vojenský historický ústav („VHÚ“) sa pod záštitou podpredsedu vlády a ministra obrany Slovenskej republiky, dňa 18. mája 2024, zapojí do okrúhleho 20. ročníka celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií 2024.
Program: 13,00 h Otvorenie expozícií múzea pre širokú verejnosť
13,00 – 14,15 h Príchod a privítanie pozvaných hostí
13,00 – 21,00 h Prezentácia stálej expozície „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“
13,00 – 21,00 h Prezentácia stálej expozície „Slováci v rovnošatách 1848 – 2020“
13,00 – 21,00 h Propagácia OS SR príslušníkmi Personálneho úradu OS SR – Regrutačnej skupiny Trenčín
13,00 – 21,00 h Prezentácia činnosti Klubu vojenskej histórie ČSĽA Piešťany
13,00 – 21,00 h Premietanie dokumentárnych filmov a dokumentov s vojenskou tematikou
21,00 h Ukončenie podujatia, zatvorenie expozícií múzea

Virtuálna prehliadka expozícií VHÚ - VHM:
- Expozícia Výzbroj československej armády 1945 - 1992
https://virtualna.info/001/

- Centrálna expozícia Vojenské dejiny Slovenska 1914 - 1945
https://virtualna.info/002/

Prezentácie časti zbierkového fondu prostredníctvom E-bádateľne VHÚ - VHM Piešťany:
https://ebadatelnavhm.vhu.sk/home

Prezentácia veľkorozmerných zbierkových predmetov VHÚ - VHM Piešťany na území SR prostredníctvom interaktívnej mapy:
https://mapalokalitexpo.vhu.sk/

Prezentácia vybraných zbierkových predmetov zo zbierok VHÚ - VHM Piešťany prostredníctvom archívu „Zo zbierok VHM“:
http://www.vhu.sk/zo-zbierok-vhm/

Prezentácia, premietanie filmov VHÚ nahratých na Youtube kanáli VHÚ Bratislava:
https://www.youtube.com/channel/UCSDiaT4kQWLWkaCxbVUVLqg

Prezentácia kníh VHÚ prostredníctvom internetovej stránky www.vhu.sk:
http://www.vhu.sk/501-sk/syntezy-monografie-a-zborniky-vhu-od-roku-1993/

 

VSTUPNÉ: bezplatné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

VHM - Múzejné oddelenie Piešťany, pplk. Ing. Milan Kubizniak

033/7813803
vhmpiestany@vhu.sk


Vojenské historické múzeum
Orviská cesta , LDS F-6
921 01 Piešťany

+421 337 913 804

vhmpiestany@vhu.sk
www.vhu.sk

špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou na komplexnú múzejnú dokumentáciu dejín ozbrojených síl a vojenstva v SR