Vojenské historické múzeum Piešťany – Múzejné oddelenie Piešťany

Vojenský historický ústav („VHÚ“) sa pod záštitou podpredsedu vlády a ministra obrany Slovenskej republiky, dňa 18. mája 2024, zapojí do okrúhleho 20. ročníka celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií 2024. Vojenské historické múzeum v Piešťanoch je síce pre verejnosť počas sezóny 2024 z technických príčin uzatvorené, avšak počas podujatia otvorí svoje brány!