Za krakovskú bránu Krakovany

Počas Noci v múzeí môžu návštevníci stretnúť v múzeu našich čipkárov i čipkárky. Čaká ich stála expozícia krakovianskej babkovej čipky, výstava paličkovanej čipky z Gemera i výstava ,, Maľované svetlom“ – výstava fotografií tradičného odevu z produkcie CTK v Myjave
Tento projekt sa nám podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja. Za čo veľmi pekne ďakujeme.

Srdečne Vás pozývame. Múzeum Za krakovskú bránu v Krakovanoch.