Mestské múzeum - Fándlyho fara v Seredi

18.5.2019

10.00 – 21.00 hod

Stručná charakteristika a program:

múzeum – Fándlyho fara v Seredi  Vás srdečne pozýva v sobotu 18. mája 2019 od 10.00 hodiny do 21.00 hodiny na podujatie „Noc múzeí a galérií“. Už od 10.00 hodiny je pripravený bohatý program. Počas tohto dňa až do 21.00 hodiny sú pre návštevníkov múzea umožnené prehliadky expozícií a výstav s odborným výkladom, tvorivá dielňa na tému Aquamanile. V duchu spomienky na významnú slovenskú osobnosť M. R. Štefánika a česko-slovenské kultúrne vzťahy dvoch národov pripravili v múzeu prednášky a komorný koncert.

Prednášky začnú o 15.30 do 17.00 hodiny. Prvá prednáška archivárky PhDr. Evy Vrabcovej má názov Spolok pre vybudovanie pomníka generálovi M. R. Štefánikovi. Tragická smrť Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa veľmi zaslúžil o vznik nového štátu i smrť jeho troch sprievodcov 4. mája 1919 hlboko otriasla kultúrnou verejnosťou  a jeho priateľmi, medzi ktorými bol aj architekt Dušan Jurkovič. Na jeho návrh boli všetci pochovaní 11. mája 1919 na Bradle nad Štefánikovou obcou - Košariskami. Na zasadnutí Telovýchovnej jednoty Sokol v Bratislave bol 9. októbra 1919 založený Odbor pre postavenie pomníka generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorého cieľom bolo organizovať a realizovať zbierku na postavenie pomníka a založiť tak Spolok pre postavenie pomníka generálovi M. R. Štefánikovi. V prednáške bude prezentovaná táto téma štúdiom archívnych dokumentov, ktoré poukazujú aj na problémy, ktoré sa vyskytli, pokým nebola mohyla dokončená a slávnostne odhalená.

        Druhá prednáška vedeckého pracovníka Petra Macha, PhD. z Historického ústavu SAV v Bratislave má názov Pozostalosť po generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Pozostalosť po generálovi M. R. Štefánikovi bola v roku 1920 prevezená z Paríža do Československa. Vláda sa usilovala odkúpiť ju od rodiny Štefánikovcov. Po dlhých naťahovačkách sa to vláde podarilo, využili ju na budovanie Múzea čs. légií v Prahe - Tróji. Osobitnú podkapitolu tvorí snaha previezť torzo generálovej pozostalosti z Tahiti do ČSR. Na Slovensko bola väčšina pozostalosti prevezená až v roku 1939. Prezentovanie tejto témy prednášky umožňuje nahliadnuť trochu aj do súkromia rodiny Štefánikovcov, poodhaľuje byrokratickú mašinériu prvej republiky a spolitizovanie celej kauzy.

         Komorný koncert Československého komorného dua sa uskutoční o 18. hodine v Múzejnej záhrade Mestského múzea v Seredi, v prípade nepriaznivých podmienok (nepriaznivé počasie alebo práce na zateplení budovy MsÚ) sa koncert uskutoční v priestoroch múzea. Pavel Burdych, český virtuózny huslista a Zuzana Berešová, slovenská klavírna virtuózka si pripravili program, ktorý je zostavený štýlovo len z českých a slovenských skladieb. Zaznejú skladby slovenských a českých skladateľov napr. Leoša Janáčka, Antonína Dvořáka, Jozefa Suka, Mikuláša Schneidera Trnavského Milana Nováka, Bedřicha Smetanu a iných.

 

10.00 – 21.00 h :

Prehliadky expozícií a výstav s odborným  výkladom

10.00 – 14.00 h : Aquamanile, nádoba v stredoveku, tvorivá dielňa   

15.30 – 17.00 h : Prednášky

  1. Spolok pre vybudovanie pomníka ge-nerálovi M. R. Štefánikovi, Eva Vrabcová
  2. Pozostalosť po generálovi
  3. R.  Štefánikovi, Peter Macho,

Historický ústav SAV v Bratislave

18.00 – 19.00 h :

Československé komorné duo

Účinkujú :

Pavel Burdych - český virtuózny huslista

Zuzana Berešová - slovenská klavírna virtuózka

 

 

 

Program od 15.30 – 19.00 h. v Mestskom múzeu v Seredi je venovaný československej spomienke 100 rokov od úmrtia Milana Rastislava Štefánika.

Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi
Ul. M. R. Štefánika 8

Bastión kaštieľa
v Seredi

Vstupné: Voľný vstup na prehliadky a prednášky

Vstupné na koncert : 1 euro dospelí, deti zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

Mária Diková,
vedúca Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi

 
+421 31 789 4546
muzeum@sered.sk

Ul. M. R. Štefánika 8
926 01 Sereď

+421 31 789 4546

muzeum@sered.sk
www.muzeum.sered.sk