Múzeum polície SR

18.05.2019

13.00 - 19.00

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

13.00 - 19.00
Prehliadka stálej expozície múzea s odborným lektorským výkladom, resp. možnosti konzultácií; ukážky kriminalistickej techniky.

Adresa:
Bratislava – Gunduličova 2

Vstupné: Zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

Ing. Valentína Mihočková

0961 056 081
valentina.mihockova@minv.sk

PhDr. Zuzana Slameňová

0961056087
zuzana.slamenova@minv.sk