Stredoeurópsky dom fotografie

15.5.2021

13:00 do 20:00 h

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

Individuálne prehliadky

Program online

Aktuálne výstavy v SEDF
V našom online príspevku sa dozviete zaujímavé informácie o výstavách, ktoré momentálne prebiehajú v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. Najmä o autorskej výstave v Múzeu fotografie SEDF s názvom Ambrotypy z Krásnej Hôrky: výskum, identifikácia, reštaurovanie reštaurátorky Janky Blaško Križanovej v kurátorskej koncepcii Bohunky Koklesovej a o multimediálnom projekte Miloša Karáska Samovrava, ktorého jadro tvorí autorova nová básnická zbierka Samovrava a doprevádzajú ju fotografie Michala Zajačka.

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021