Múzeum polície Slovenskej republiky

18.5.2024

13.00 – 19.00 (posledný vstup 18.30)

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

Prehliadka stálej expozície múzea, možnosť požiadať o lektórský výklad.

Stála expozícia - dejiny polície, kriminalistika, kriminalistická technika, medzinárodná policajná spolupráca, miesto trestného činu.

Ukážky Klubu vojenskej a policajnej histórie, ukážky z výcviku služobnej kynológie.

Pri ukážkach môže dôjsť k zmene programu.

Vstupné: zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

Ing. Valentína Mihočková

0961 056 081
valentina.mihockova@minv.sk


Gunduličova 2
812 72  Bratislava

+421 9610 56081,   +421 9610 56087