Múzeum polície Slovenskej republiky

13.5.2023

13:00 – 19:00

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

Prehliadka stálej expozície múzea s odborným lektorským výkladom, možnosti konzultácií.

Stála expozícia - dejiny polície, kriminalistika, kriminalistická technika, medzinárodná policajná spolupráca, miesto trestného činu.

Ukážky z depozitárov múzea.

Vstupné: zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Ing. Valentína Mihočková

0961 056 081
valentina.mihockova@minv.sk


Gunduličova 2
812 72  Bratislava

+421 9610 56081,   +421 9610 56087