Múzeum polície Slovenskej republiky

15.5.2021

Prehliadka stálej expozície o 13.00h, 14.00h, 15.00h, 16.00h a 17.00h prednostne pre objednaných návštevníkov.

Na prehliadku je možné objednať sa na telefónnom čísle 09610 56081 v pracovných dňoch v čase od 8:00 h do 13:00 h. alebo e-mailom na muzeumpz@minv.sk. E-mailová objednávka musí byť potvrdená.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

Príbehy zo žandárskych staníc
(zdroj: časopis Bezpečnostní služba, ročník 1932 až 1936)

Vstupné: ZDARMA

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Ing. Valentína Mihočková

0961 056 081
valentina.mihockova@minv.sk

PhDr. Zuzana Slameňová
riaditeľka Múzea polície SR

0961056087
zuzana.slamenova@minv.sk


Gunduličova 2
812 72  Bratislava

+421 9610 56081,   +421 9610 56087