Slovenské technické múzeum

19.5.2018

17.00 - 24.00 hod

Stručná charakteristika a program

Skúšaj, objavuj, poznávaj vo VEDECKO – TECHNICKOM CENTRE  - Prvý krát otvorené pre návštevníkov počas Noci múzeí. 120 interaktívnych exponátov zábavno-náučnou formou prezentuje základy vedy a techniky – fyzika, mechanika, magnetizmus,  optické a akustické javy

AKO SA VARILA SOĽ KEDYSI - Ukážka  dobového varenia soli na nádvorí múzea a  „soľné“  aktivity :

TIPUJ – HÁDAJ – VYHRAJ a odhadni množstvo soli;  slané HÓKUSy-PÓKUSy ;   PRISPEJ A DARUJ MÚZEU SOĽNIČKU - vytvorme zbierku košických soľničiek

KRÁSKA A ZVIERA - Rozprávkový príbeh v živých obrazoch s hudbou - snaživo a úprimne v podaní mladých  nehercov. Sociálne divadlo Hopi hope prináša umenie bližšie ku všetkým. Vystúpenie o 17,30 h, 18,30 h,  19,30 h.

TOP 8 TECHNICKÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ HĽADAJ A VYHRAJ -Pátracia súťaž pre deti (17.00 – 20.00 hod.).

HOVORIACI ROBOT V MÚZEU- Prezentácia  tímu s hovoriacim robotom z  Technickej univerzity v Košiciach

 ŽIVOT MEDZI NEBOM A PEKLOM - staré banské diela a prírodné zaujímavosti sveta vo fotografii Miloša Greisela ;

BANÍCTVO V SMOLNÍKU  - výstava o histórii Smolníka, významného centra dobývania rudných nerastov.

INDIVIDUÁLNA PREHLIADKA EXPOZÍCIÍ
HUTNÍCTVO, UMELECKÉ KOVÁČSTVO, ÚŽITKOVÉ A OZDOBNÉ PREDMETY Z KOVOV, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA, VÝVOJ FYZIKY NA SLOVENSKU, OZNAMOVACIA ELEKTROTECHNIKA, VÝVOJ PÍSACÍCH STROJOV, BANICKA EXPOZÍCIA, ENERGETICKÉ ODDELENIE Aurela Stodolu

Vstupné: dospelí 2 €; deti do 15 rokov, dôchodcovia a ŽŤP 1 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2017

Mgr. Jana Ďuricová Žakarovská

 

+421 918 965 708
jana.duricova@stm-ke.sk


Hlavná 88
040 01 Košice

+421 55 726 06 12
+421 55 245 11 10
+421 55 726 06 25

e-mail:stmke@stm-ke.sk
www.stm-ke.sk