Univerzitná knižnica v Bratislave

18.5.2024

15:00 - 24:00

Stručná charakteristika a program

Výstavy 

SLOVENSKO V OBRAZOCH – výber z archívnych zbierok štátnych archívov 

Výstava predstavuje mnohé unikátne fotografie z archívnych zbierok štátnych archívov spolu s bohatým textovým materiálom a ponúka tak jedinečný pohľad do minulosti našich miest a regiónov.Výstava touto formou približuje a prezentuje výpovednú hodnotu archívnych dokumentov tvoriacich archívne zbierky a návštevníkovi tak ponúka pohľad do našej minulosti prostredníctvom obrazu s jeho výrazovými prostriedkami, sprevádza ho v čase a predstavuje mu výnimočné pohľady na miesta, ktoré sa postupne menili, či udalosti, ktoré sa viac nezopakujú a zostali fixované v obraze. Výnimočnosť výstavy podčiarkuje skutočnosť, že ide o prezentáciu málo známych, raritných či dosiaľ nepublikovaných dokumentov z archívnych zbierok štátnych archívov.Úlohou archívov ako odborných pracovísk je preberať, evidovať, ochraňovať a sprístupňovať archívne dokumenty s trvalou dokumentárnou hodnotou. V ich depozitároch sa nachádzajú archívne fondy a rôzne typy archívnych zbierok, ktoré obsahujú bohatý, veľakrát časozberný obrazový materiál, čím sa stávajú nenahraditeľnými pri tvorbe monografií, odborných publikácií či výstav, ktoré vhodne dopĺňajú a ilustrujú.

Usporiadatelia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – odbor archívov a registratúr, Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstupné:

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

Mgr. Peter Brezňan, PhD.

+421 918 898 862
peter.breznan@ulib.sk


Michalská 1
814 17 Bratislava

+421 2 20 466 224

info@ulib.sk
www.ulib.sk