Univerzitná knižnica v Bratislave

15.5.2021

10.00 - 20.00

Stručná charakteristika a program

výstava pri príležitosti Roku slovenského divadla - ZA OPONOU ČASU. BRATISLAVSKÉ DIVADLÁ V ARCHÍVNYCH DOKUMENTOCH


Unikátnu výstavu pripravil Štátny archív v Bratislave v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave pri príležitosti Roku slovenského divadla, ktorým si pripomíname nielen 100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku, ale aj fungovanie mnohých iných divadiel, ktoré sa rovnako podieľali na kultúrnom a spoločenskom živote nielen v Bratislave.
Výstava prezentuje archívne dokumenty na 27 výstavných paneloch, ktoré informujú o počiatkoch divadelníctva a divadelného školstva na Slovensku, o ochotníckom divadle a Slovenskom národnom divadle, pričom tiež prezentuje históriu divadelníctva v Bratislave na príklade Bratislavského bábkového divadla, Divadla Aréna, Štúdia L+S, Divadla Nová scéna a osobného fondu významnej slovenskej libretistky, prekladateľky a speváčky Jely Krčméry-Vrteľovej. Jubilejná výstava v Univerzitnej knižnici v Bratislave približuje vznik a pôsobenie uvedených divadiel, prináša prierez bohatými divadelnými sezónami, ktoré sú sprevádzané množstvom fotografií, plagátov, bulletinmi či informáciami z divadelných periodík a stručne mapuje i súčasné pôsobenie divadiel. Výstavné panely vhodne dopĺňajú originály archívnych dokumentov.
Výstava bude sprístupnená pre verejnosť vo výstavnej sále UKB formou individuálnych návštev počasa celého dňa konania NMG 2021 a súčasne bude video prezentácia výstavy s odborným výkladom k výstavným panelom prezentovaná online prostredníctvom webovej stránky NMG 2021.
Tešíme sa na Vašu účasť a vopred ďakujeme za Váš záujem o unikátnu výstavu.

 


bezplatný vstup

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Mgr. Liliana Bolemant, PhD.

+421 918 898 862
ukb@ulib.sk


Michalská 1
814 17 Bratislava

+421 2 20 466 224

info@ulib.sk
www.ulib.sk