Univerzitná knižnica v Bratislave

14.5.2022

15:00 - 24:00

Stručná charakteristika a program

Výstavy 
Labyrint sveta, Michalská 1, Bratislava

Výstava Labyrint sveta aktualizuje myšlienkové dedičstvo Jana Amosa Komenského v roku, kedy si pripomíname 430. výročie jeho narodenia. Kurátorský výber Jaroslava Anděla ponúka netradičné prepojenie Komenského textov z jeho najznámejšieho literárneho diela Labyrint sveta a raj srdca s jedinečnými kolážami Miroslava Huptycha, ocenenými Magnesiou Literou v roku 2019. Výstavu pripravilo České centrum Bratislava v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR na Slovensku. Univerzitná knižnica v Bratislave doplnila inštaláciu o vitríny s najvzácnejšími vydaniami  Komenského tlačí zo 17. a 18. storočia zo svojho archívneho knižničného fondu.

Výstavu pripravilo České centrum

Vesmír. Človek. Inteligencia, Ventúrska 11, Bratislava, Barokové nádvorie

Na Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice na Ventúrskej 11  si môžete pozrieť putovnú výstavu Vesmír. Človek. Inteligencia. Výstava predstavuje špičkový výskum z Nemecka zaradený do 5 tém: Vesmír, História ľudstva, Náš mozog, Život v antropocéne a Umelá inteligencia. Špeciálne inštalácie umožnia návštevníkom zažiť rôzne emócie pod vplyvom hudby alebo interagovať s robotom. Na viacerých staniciach sa môžu dozvedieť ďalšie zaujímavosti, napríklad ako znie 40 000 rokov stará kostená flauta, alebo odkiaľ pochádza zlato zeme. QR-kódy odkazujú na ďalšie materiály vo forme videí, obrázkových galérií alebo podcastov. Výstava vznikla v spolupráci so Spoločnosťou Maxa Plancka, najúspešnejšou nemeckou výskumnou organizáciou s 29 laureátmi Nobelovej ceny, ktorí pôsobia v 86 výskumných Inštitútoch Maxa Plancka.

Výstavu pripravil Goethe-Institut na Slovensku

Vstupné: bezplatné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2022

Mgr. Liliana Bolemant, PhD.

+421 918 898 862
ukb@ulib.sk


Michalská 1
814 17 Bratislava

+421 2 20 466 224

info@ulib.sk
www.ulib.sk