Slovenské technické múzeum Múzeum letectva Košice

Areál Letisko Košice

13.5.2023

17:00 - 24:00

Stručná charakteristika a program

Program:
•ZLATÝ VEK ČS. LETECKÉHO PRIEMYSLU
Výstavná inštalácia o hlavnom konštruktérovi lietadla L-39 Albatros Jánovi Vlčkovi. Vystavené je prvé lietadlo L-39 Albatros overovacej série v. č. 0001.
•PREMIÉRA REŠTAUROVANÉHO VRTUĽNÍKA MI 8.
•Sprístupnené expozície: Počiatky letectva do roku 1945, Vývoj letectva a leteckej techniky po roku 1945, Galéria lietadiel, Letecká prístrojová technika, Letecké konštrukcie, Cestná doprava I. a II.
Zmena programu vyhradená!

VSTUPNÉ: 5 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Ivan Baláž, Mgr. PhD.

+421 55 2451 133, 0918 965 708
ivan.balaz@stm-ke.sk


ul. Bielych Albatrosov
040 17 Košice-Barca

+421 55 62 204 35,
+421 903 747 595