SNM - Prírodovedné múzeum

18.5.2019

Otvorené: 9.00 – 23.30 h; posledný vstup o 23.00 h

Stručná charakteristika a program:

  • 16.00 h  Prestavba veže a západného priečelia bratislavského dómu  

                v rokoch 1762 – 1767. Exkurzia na stavenisko.    

prednáša:  Ing. arch. Patrik Baxa, Fakulta architektúry STU v Bratislave

V 60-tych rokoch 18. storočia sa podľa projektu architekta Franza Antona Hillebrandta realizovala veľká prestavba veže a západného priečelia prešporského Dómu sv. Martina. Prednáška nás zavedie medzi majstrov, tovarišov a nádenníkov pracujúcich na stavenisku v období rodiaceho sa klasicizmu, pričom nezabudneme nazrieť ani do útrob veže vtedajšieho hlavného mestského chrámu. S dôrazom na „dejiny každodennosti“ osvetlíme celkový priebeh prestavby, jej ideové, architektonické, konštrukčné, umelecké, ekonomické a personálne pozadie, ako aj rozličné sprievodné udalosti (umiestnenie modelu kráľovskej koruny na vrchol helmice).

  • 17.00 h   Lietajúci hmyz – život s ním

prednáša:  Bc. Martin Sečanský,  SNM - Prírodovedné múzeum

Načo je nám lietajúci hmyz? Veď nás len otravuje, keď sa túlame prírodou. Nuž, je to veľký omyl – od hmyzu závisí, či budeme mať na stole napr. jablká, či nás ráno obveselí drozdí spev. Vďaka hmyzím opeľovačom máme k dispozícií množstvo dôležitých potravín. Od hmyzu závisí stabilita populácií všetkých rastlín v prírode, ktoré opeľuje hmyz a ktoré by sa inak nemohli rozmnožiť a časom by vyhynuli. Hmyz je potravou pre množstvo živočíchov, ktoré prispievajú k udržovaniu stability v prírode.

  • 18.00 h   Náučné chodníky – pramene poznania slovenskej krajiny

prednáša:  RNDr. Mária Bizubová, Bratislava   

  1. Náučné chodníky sprístupňujú časť prírodného a kultúrno-historického potenciálu Slovenska. Okrem komplexne zameraným náučných chodníkov, ktoré poskytujú informácie o krajine v najširšom slova zmysle, sú dnes výrazne preferované špecializované náučné chodníky, napríklad historické, geologické, banícke, lesnícke, vinohradnícke, astronomické, včelárske a i.. Prednáška je stručným vstupom do problematiky náučných chodníkov s akcentom na ich význam v poznávaní krajiny, čo je podporené ukážkami niektorých z nich.
  • 19.00 h   Potulky po južnej  Afrike  
  1. prednáša:  Ing. Erika Pisarčíková, Bratislava  
  2. Dozviete sa, aké zvieratá možno stretnúť v národných parkoch Chobe, Etosha a Kruger, koľko zákrut
  3. je na cestách v Namíbii, kde možno vidieť dúhu v noci, čo nájdete, keď v meste zlata vyhľadáte pomoc liečiteľov, na čo používajú domorodci červenú hlinu a koľko odvahy treba na prechádzku s levmi.

 

antropológia

Čas: 18.00 – 22.00

Stretnutie s ľuďmi z pradávnej minulosti: ľudské kostry a múmie – návšteva antropologického depozitára

Registrácia na 3. poschodí pri výťahu od 17,30 a od 20,00.

Exkurzie budú prebiehať od 18,00 do 22,00 každých 30 – 45 minút a v každej skupine môže byť maximálne do 20 osôb.

Miesto exkurzií: budova SNM PM, 4. posch.

botanika

Čas: 15.00 – 23.00

Semená, zbierky semien a semenné banky

Aktivity priblížia diverzitu  tvarov a štruktúr semien rastlín ukážkami zo zbierok a s možnosťou ich skúmania
pod lupou. Dozviete sa, čo sú semenné banky a aký majú význam. Predstavíme  aj medzinárodný projekt  
na zber a uchovávanie semien rastlín

Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch. Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska

zoológia

Čas: 15.00 – 23.00

Biodiverzita (rozmanitosť) živočíchov skúmaná pomocou molekulárnych metód.

Ukážky zoologického materiálu až na úroveň DNA;  zaujímavosti zo zoologického depozitára. 

Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch.,  expozícia Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska

mineralógia - petrografia

Čas: 15.00 – 23.00

Ložiská nerastných surovín na Slovensku: história a súčasnosť

Miesto: budova SNM–PM, 2.posch, expozícia Klenoty Zeme

paleontológia

Čas: 15.00 – 23.00

Ako si urobiť kópiu skameneliny

Tvorivé dielne pre deti, kde sa môžu naučiť vyrobiť si odliatok skameneliny.

Čas: 15.00 – 18.30

Minulosť zapísaná v skamenelinách

Čas: 19.00 – 23.00

Miesto: budova SNM–PM, 2. posch., expozícia  Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi

astronómia

Čas: 14.00 – 23.30

Pozorovanie slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi

Čas: 14.00 – 16.00  (v prípade priaznivého počasia)

Zem a vesmír
zákony svetla, gravitácie, astronómia, astrofyzika, meteorológia, energia Slnka, Zem neživá i živá, ...

Čas: 20.00 – 23.00

 

Pozorovanie večernej oblohy astronomickými ďalekohľadmi

Čas: 21.00 – 23.30  (v prípade priaznivého počasia)

Miesto:  budova SNM–PM, 3. posch., Zasadačka

 

FASCINÁCIA RASTLINAMI  (17. máj  – 15. jún 2019) 

Unikátna kolekcia obrázkov pripravená v spolupráci Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  a Ústavu experimentálnej biológie Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity

v Brne je výberom obrázkov z bilingválnej česko-anglickej učebnice autorov Alexander Lux a kolektív "Obrazový průvodce anatomií rostlin/ Visual Guide to Plant Anatomy". 

Návštevníci sa môžu zoznámiť s neznámymi, ale za to fascinujúcimi pohľadmi do vnútra rastlinného tela získanými s využitím celej škály mikroskopických techník."

Miesto:  budova SNM-PM, 2. posch.; expozícia  Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska

 

paleontologická expozícia  Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi

približuje návštevníkom históriu vývoja života na Zemi od objavenia sa prvých primitívnych mikroskopických organizmov pred viac ako 3, 5 miliardami rokov až po nástup súčasných foriem rastlín, živočíchov a iných organizmov. Návštevníka prevádza cez jednotlivé geologické éry, kde predstavuje významné evolučné zmeny organizmov, bohatstvo a pestrosť života v pravekých moriach i na pevnine. Návštevník má možnosť vidieť nielen množstvo unikátnych skamenelín, ale i trojrozmerné rekonštrukcie živočíchov, napríklad mamuta, či dinosaura, ktorý žil pred 200 miliónmi rokov v oblasti dnešných Tatier, ale i viacero animovaných programov, ktoré mu približujú dávno zaniknutý život.
Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch.
Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
zoznamuje so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, koralových útesov, pobreží atď. Expozícia sa snaží ukázať pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a spletité ekosystémy, ktoré získali dnešnú podobu dlhodobým vývojom.
Miesto:  budova SNM–PM, 3.posch.
Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska
stála expozícia otvorená v r. 2010, približujúca živú prírodu Slovenska. Expozícia je situovaná v štyroch miestnostiach s celkovou rozlohou 882 m². Návštevníka zaujmú príťažlivé obrázky mikrosveta. Múzejná prezentácia rastlinných druhov je riešená kresbami renomovaného ilustrátora z oblasti populárno-vedeckej literatúry akad. maliara Jindřicha Krejču, ktoré sú umiestnené na 30 podsvietených stojanoch, prezentujúcich významné druhy 32 biotopov a dopĺňajú tak autentický botanický materiál priestorových inštalácií v diorámach.
Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch.
Klenoty Zeme

Mineralogická expozícia Klenoty Zeme prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít. 
Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch.

Vstupné: 3 €/ osoba (deti do 10 r. zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

Kontakt prírodovedné expozície a podujatia: Katarína Maštenová, RNDr.

+421 220 469 154
mastenova@snm.sk


Vajanského náb. 2
810 06 Bratislava

+421 220 469 154
+421 220 469 127
+421 220 469 148 (pokladňa)
+421 204 69 109

marketing@snm.sk
www.prirodovedne.snm.sk