Univerzitná knižnica v Bratislave

18.5.2019

Michalská 1 11.00 – 23.00 (posledný vstup 22.30) Ventúrska 11 9.00 – 23.00 (posledný vstup 22.30)

Stručná charakteristika a program

1.  VÝSTAVA

Názov výstavy: Jaromír 99
Miesto konania: Výstavná sála UKB, Michalská 1


Stručná charakteristika:
Jaromír Švejdík alias Jaromír 99 svoj život delí medzi hudbu (skupiny Priessnitz, Umakart či Kafka band) a výtvarné umenie. Jeho výrazný komiksový rukopis nemá ďaleko od estetiky filmu noir alebo pop artu. Grafická novela vznikla
na základe slávneho nedokončeného románu Franza Kafku – Zámok. Toto absurdné, groteskné dielo, plné čierneho humoru predstaví na Slovensku.

 


2. VÝSTAVA


Názov výstavy: Medzitým na inom mieste
Miesto konania: Barokové nádvorie UKB, Ventúrska 11

Stručná charakteristika:
Výstava ponúka rekapituláciu českých komiksových dejín v desiatich kapitolách
cez historické a spoločenské súvislosti, cez to, čo sa dialo medzitým na inom mieste. Tematickým zacielením na ústredné žánre, zlomové historické momenty
a medzikultúrne inšpirácie rozpráva príbeh „prvého storočia" moderného komiksu


Vstup voľný

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

Marek Uhlík

+421 918 898 862
02 / 20 466 517
marek.uhlik@ulib.sk


Michalská 1
814 17 Bratislava

+421 2 20 466 224

info@ulib.sk
www.ulib.sk