Železničné múzeum Slovenskej republiky

Staré rušňové depo Bratislava východ

13.5.2023

11:00 - 20:00

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

Jazdy mimoriadnych parných vlakov

Mimoriadny doobedňajší parný vlak ťahaný parným rušňom 555.3008 prezývaným Mazutka na trati Bratislava-Petržalka - Bratislava hlavná stanica - Železničné múzeum Bratislava východ:

  Príchod Odchod
Bratislava-Petržalka   10:10
Bratislava-Nové Mesto 10:28 10:30
Bratislava hlavná stanica 10:40 11:00
Železničné múzeum 11:30  

 

Kyvadlová doprava medzi Železničným múzeom a bratislavskou hlavnou stanicou vedená historickým motorovým vozňom M 286.018 prezývaným Túlavá:

  Prvý vlak   Druhý vlak   Tretí vlak  
  Príchod Odchod Príchod Odchod Príchod Odchod
Železničné múzeum   12:25   14:25   16:25
Bratislava - Vinohrady 12:39 12:40 14:39 14:40 16:39 16:40
Bratislava – Hlavná stanica 12:50 13:10 14:50 15:10 16:50 17:10
Železničné múzeum 13:30   15:30   17:30  

 

Mimoriadny večerný parný vlak na trati Železničné múzeum Bratislava východ - Bratislava hlavná stanica - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Železničné múzeum Bratislava východ ťahaný parným rušňom 555.3008 Mazutka:

  Príchod Odchod
Železničné múzeum   18:25
Bratislava – Vinohrady 18:39 18:40
Bratislava – Hlavná stanica 18:50 19:10
Bratislava – Nové Mesto 19:18 19:20
Bratislava – Petržalka 19:40 19:55
Bratislava – Rača   20:25
Železničné múzeum 20:30  

 

Sprievodný program v Železničnom múzeu SR v starom rušňovom depe Bratislava východ

- slávnostné otvorenie novej expozície vo Veľkej vodárni o 12:00

- swingový koncert skupiny Funny Fellows po 12:00 po slávnostnom otvorení expozície vo Veľkej vodárni

- stála múzejná expozícia železničných zariadení

- vozenie návštevníkov na stanovišti parného rušňa 310.433 (od 11:00 do 20:00 s prestávkami na údržbu rušňa)

- vozenie návštevníkov na drezine (od 11:00 do 20:00)

- prehliadka múzea so sprievodcom vo vybraných časoch

- prezentácia modelového koľajiska vo Veľkej vodárni

- prezentácia modelového koľajiska v poštovom vozni

Adresa objektu v ktorom budú prebiehať aktivity v rámci Noci múzeí a galérií 2023:

Staré rušňové depo Bratislava východ, Dopravná, 831 06 Bratislava

Vstupné: 5 € alebo riadne vstupné múzea

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Ing. Michal Tunega

+421 911 425 451
tunega.michal@zsr.sk


Klemensova 8
813 61 Bratislava

adresa múzea :

Rušňová ulica
831 06 Bratislava

+421 220 297 296

tunega.michal@zsr.sk
www.zeleznicnemuzeum.sk