Železničné múzeum Slovenskej republiky

Staré rušňové depo Bratislava východ

18.5.2024

11:00 - 20:00

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

Program

- jazda parného vlaku na trati Bratislava-Lamač - Bratislava hlavná stanica - Modrý most - Bratislava-Vajnory - Železničné múzeum Bratislava východ

- jazda historického motorového vlaku na trati Bratislava-Petržalka – Železničné múzeum Bratislava východ

- jazdy historických motorových vlakov na trati Železničné múzeum Bratislava východ -  Bratislava hlavná stanica a späť

- jazda večerného historického motorového vlaku na trati Železničné múzeum Bratislava východ - Bratislava hlavná stanica - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Železničné múzeum Bratislava východ

- stála múzejná expozícia železničných zariadení

- vozenie návštevníkov na stanovišti parného rušňa (od 12:00 do 20:00 s prestávkami na údržbu rušňa)

- vozenie návštevníkov na stanovišti motorového rušňa (od 11:00 do 20:00)- prehliadka múzea so sprievodcom vo vybraných časoch, vrátane prehliadky inak verejnosti neprístupného depozitára

- prezentácia modelového koľajiska Občianskeho združenia Vláčikovo vo Veľkej vodárni

- prezentácia modelového koľajiska v poštovom vozni Fa 5-2085 Klubu železničných modelárov Bratislava

Vstupné: 5 € alebo riadne vstupné múzea

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

Ing. Michal Tunega

+421 911 425 451
tunega.michal@zsr.sk


Klemensova 8
813 61 Bratislava

adresa múzea :

Rušňová ulica
831 06 Bratislava

+421 220 297 296

tunega.michal@zsr.sk
www.zeleznicnemuzeum.sk