Vojenský historický ústav/ Vojenské historické múzeum/Múzejné oddelenie Svidník

19.5.2018

16.00 – 24.00 hod

Stručná charakteristika a program

Čas Činnosť

 

16:00 – 24:00 Prehliadka Centrálnej expozície VHÚ – Mo VHM vo Svidníku a exponátov umiestnených v Parku bojovej techniky.
16:00 Otvorenie podujatia na Vyhliadkovej veži na Dukle
16:00 – 22:00 Propagácia VHÚ zamestnancami Mo Svidník VHM - v priestore pred Vyhliadkovou vežou na Dukle
16:00 – 22:00 Propagácia OS SR príslušníkmi Personálneho úradu - Regrutačnej skupiny Prešov v priestore pred Vyhliadkovou vežou
16:00 – 21:00 Dioráma KVH Hodošík
16:00 – 21:00 Statická ukážka kolesovej a pásovej techniky PPÚ/2. mechanizovanej brigády v Prešove na parkovisku pri pamätníku Míľnik na Dukle
16:00 – 20:00 Prezentácia ručných palných zbraní Klubom vojenskej histórie (KVH) Krasnogvardejci Košice pri pamätníku Míľnik na Dukle
16:30 – 17:00

 

Prezentácia práce psovodov Vojenskej polície Prešov na parkovisku pri pamätníku Míľnik na Dukle
17:00 – 18:00 Statická ukážka služobných hasičských áut Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku. Ukážka práce svidníckych hasičov pri pamätníku Míľnik na Dukle
17:30 – 18:00 Ukážky boja zblízka a dynamická ukážka s použitím cvičnej munície príslušníkmi 2. mechanizovanej brigády v Prešove pri pamätníku Míľnik na Dukle
18:00 – 18:30 Malá ukážka bojov – KVH Krasnogvardejci Košice na lúke pri pamätníku Míľnik na Dukle
18:30 – 19:00 Zapálenie vatry víťazstva na počesť obetí 2. svetovej vojny pri pamätníku Míľnik na Dukle
20:00 – 21:00 Pálenie gréckych ohňov na Pamätníku 1. ČSAZ na Dukle
19:00 – 24:00 Posedenie pri vatre víťazstva pri pamätníku Míľnik na Dukle
24:00 Ukončenie podujatia, zatvorenie expozícií múzea

Centrálna expozícia Vojenského historického múzea vo Svidníku
Bardejovská 14, 089 01 Svidník

Vyhliadková veža
DUKLA

Vyšný Komárnik

Vstupné: bezplatne

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

kpt. Ing. Miroslav BLAHUT

+421 547 527 398
miroslav.blahut@vhu.sk


Bardejovská 14
089 01 Svidník

+421 547 521 398

vhmsvidnik@vhu.sk
www.vhu.sk