Vojenský historický ústav/ Vojenské historické múzeum/Múzejné oddelenie Svidník

18.5.2019

16.00 – 22.00 hod

Stručná charakteristika a program

 

Čas Činnosť
16,00 – 22,00 h Prehliadka Centrálnej expozície VHÚ – Mo VHM vo Svidníku a exponátov umiestnených v Parku bojovej techniky
16,00 h Otvorenie podujatia
16,00 – 21,30 h Propagácia OS SR príslušníkmi Personálneho úradu - Regrutačnej skupiny Prešov
16,00 – 21,00 h Statická ukážka - výzbroj, výstroj a uniformy Klubmi vojenskej histórie Polom a Hodošík v areáli VHÚ - Mo VHM Svidník
16,00 – 21,00 h Statická ukážka kolesovej a pásovej techniky PPÚ/2. mechanizovanej brigády a PrCSS v Prešove
16,00 – 22,00 h Premietanie filmov Podduklianskym osvetovým strediskom Svidník
16,00 – 21,00 h Detské aktivity organizované Centrom voľného času Svidník
16,00 – 21,00 h Prezentácia airsoftového klubu (Dukla Destination n.o.)
16,30 – 17,00 h Prezentácia práce psovodov Vojenskej polície Prešov
17,00 – 17,30 h Prezentácia Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku
17,30 – 18,00 hod Ukážky boja zblízka a dynamická ukážka s použitím cvičnej munície príslušníkmi 2. mechanizovanej brigády v Prešove
18,00 – 18,30 h Prezentácia Klubu vojenskej histórie Dukla
18,30 – 19,00 h Zapálenie vatry víťazstva na počesť obetí 2. svetovej vojny na lúke pri Parku bojovej techniky
20,00 – 21,00 h Pálenie gréckych ohňov na Pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku
19,00 – 22,00 h Posedenie pri vatre víťazstva
22,00 h Ukončenie podujatia, zatvorenie expozície múzea

Centrálna expozícia Vojenského historického múzea vo Svidníku
Bardejovská 14, 089 01 Svidník

Vyhliadková veža
DUKLA

Vyšný Komárnik

Vstupné: bezplatne

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

kpt. Ing. Miroslav BLAHUT

+421 547 527 398
miroslav.blahut@vhu.sk


Bardejovská 14
089 01 Svidník

+421 547 521 398

vhmsvidnik@vhu.sk
www.vhu.sk