Múzeum Janka Kráľa

v Liptovskom Mikuláši

14.5.2022

18:00 – 22:00

Stručná charakteristika a program

Pri príležitosti 200. výročia narodenia romantického básnika Janka Kráľa bude Noc v múzeu zahrnutá do celoročného programu podujatí, ktorými si pripomenieme titulárnu osobnosť nášho múzea.

Večerná komentovaná prehliadka novej reinštalovanej expozície bude doplnená o premietanie nového dokumentu o Jankovi Kráľovi z dielne Matice slovenskej.

Krátke divadelné pásmo predstaví návštevníkom najznámejšieho slovenského revolucionára a buriča a zároveň nezabudnuteľného štúrovského básnika.

Vstupné: 9 Eur

Vstupenka je spoločná pre inštitúcie v rámci Liptovského Mikuláša: Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Galéria Kolomana Sokola, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovské múzeum - Čierny orol a Múzeum Janka Kráľa. Po zaplatení vstupného v jednej inštitúcii je v ostatných vstup zdarma po predložení uhradenej vstupenky. Vstupenka je platná do piatka 20.5.2022.

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2022

Jaroslav Hric

+421 915 964 424
jaroslav.hric@mjk.sk


Námestie osloboditeľov 31
031 01 Liptovský Mikuláš

+421 915 317 490