Vojenský historický ústav / Vojenské historické múzeum / Múzejné oddelenie Svidník

18.5.2024

15.00 – 21.00

Stručná charakteristika a program

09,00 – 21,00 h Prehliadka Centrálnej expozície VHÚ – Mo VHM vo Svidníku a exponátov umiestnených v Parku bojovej techniky
15,00 h Otvorenie podujatia
15,00 – 20,30 h Propagácia OS SR príslušníkmi Personálneho úradu - Regrutačnej skupiny Prešov
15,00 – 20,30 h Statická ukážka kolesovej a pásovej techniky OS SR
15,00 – 20,30 h Statická ukážka Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku
15,00 – 20,30 h Prezentácia Klubu vojenskej histórie Svoboda a Prešovského Klubu vojenskej histórie Dukla
15,00 – 19,00 h Detské aktivity organizované Centrom voľného času Svidník
16,00 – 16,30 h Dynamická ukážka Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku
16,30 – 18,30 h Ukážka príslušníkov 65. prieskumného práporu
17,30 – 18,00 h Ukážka činnosti psovodov Vojenskej polície Prešov
20,00 – 21,00 h Premietanie filmov pre deti a mládež
21,00 h Ukončenie podujatia, zatvorenie expozície múzea

Centrálna expozícia Vojenského historického múzea vo Svidníku
Bardejovská 14, 089 01 Svidník

Vyhliadková veža
DUKLA

Vyšný Komárnik

Vstupné: bezplatne

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

kpt. Ing. Miroslav BLAHUT

+421 547 527 398
miroslav.blahut@vhu.sk


Bardejovská 14
089 01 Svidník

+421 547 521 398

vhmsvidnik@vhu.sk
www.vhu.sk