Západoslovenské múzeum v Trnave

19.05.2018

Západoslovenské múzeum v Trnave: 17:00 – 22.00
Múzeum knižnej kultúry: 17.00 – 19.00
Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského: 17.00 – 19.00

Stručná charakteristika a program:

Západoslovenské múzeum v Trnave

19,00 – otvorenie expozície Dotkni sa hliny z dejín tehly a tehliarstva trnavského regiónu

20,30 – prednáška z dejín  tehly a tehliarstva


Západoslovenské múzeum v Trnave, budova na Múzejnom námestí 3, Trnava

Múzeum knižnej kultúry

17,00 – komentovaný sprievod výstavou Zachránené poklady

17,00 – 18,30 – výtvarná dielňa: záložka do knihy - nakresli si iniciálu


Múzeum knižnej kultúry, Nám. sv. Mikuláša 10, Trnava

Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského

Prehliadka expozícií a výstav

Prehliadka novej výstavy: Karol Elbert, skromný lyrik swingu


Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského, Ul. Mikuláša Schneidera Trnavského č. 5, Trnava

Vstupné dobrovoľné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

PaedDr. Simonne Jurčová

 
+421 335 917 327
jurcova.simona@zupa-tt.sk


Múzejné námestie 3
918 09 TRNAVA

033/5512913

jurcova.simona@zupa-tt.sk
www.zsmuzeum.sk

regionálne múzeum dokumentujúce vývoj prírody a spoločnosti na území trnavského regiónu so špecializáciou na dokumentáciu osobnosti M. Schneidra-Trnavského, dejiny kampanológie, históriu Slovenského učeného tovarišstva a Antona Bernoláka, dejiny tehliarstva, bezstavovce v odbore paleontológie s pôsobnosťou na celé územie SR, dejiny knižnej kultúry, vznik a históriu festivalu Dobrofest s pôsobnosťou na území kraja