Západoslovenské múzeum v Trnave

14.5.2022

17:00 - 22:00

Program
Múzeum knižnej kultúry (17,00 – 18,30)
17,00 – 17,45 Slováci, píšte po slovensky! Komentovaná prehliadka výstavy s Mgr. Matejom Krnáčom
Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského (17,00 – 18,30)
18,00 – 18.30 Mikuláš Schneider Trnavský –prehliadka expozíciou komentovaná Mgr. Luciou Duchoňovou
Západoslovenské múzeum (17,00 – 22,00)
17,30 – 19,00 Detský tvorivý kútik
19,30 Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria - vernisáž
19,30 – 20,30 Ľudová hudba Petra Párničana
21,00 Vystúpenie chrámového zboru TRINITAS s orchestrom (Modranka) v Kostole Nanebovzatia Panny Márie

Vstupné dobrovoľné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2022

PaedDr. Simonne Jurčová

903771763
jurcova.simona@zupa-tt.sk


Múzejné námestie 3
918 09 TRNAVA

033/5512913

jurcova.simona@zupa-tt.sk
www.zsmuzeum.sk

regionálne múzeum dokumentujúce vývoj prírody a spoločnosti na území trnavského regiónu so špecializáciou na dokumentáciu osobnosti M. Schneidra-Trnavského, dejiny kampanológie, históriu Slovenského učeného tovarišstva a Antona Bernoláka, dejiny tehliarstva, bezstavovce v odbore paleontológie s pôsobnosťou na celé územie SR, dejiny knižnej kultúry, vznik a históriu festivalu Dobrofest s pôsobnosťou na území kraja