Západoslovenské múzeum v Trnave

18.5.2024

17:00 - 22:00

Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejnom námestí č. 3  (17:00 – 22:00) – prehliadka

17:00 – 21:50           Sprístupnený Kostol Nanebovzatia Panny Márie

17:00 – 19:00           Zoologické bádanie vedie Anna Šestáková

18:30 – 19:45           Divadlo ORLUS - Mesačné svetlo lásky

Predstavenie v koncertnej sále

20:00                         Predstavenie pripravovanej knihy Krehké svety, ktorá vyjde s finančným príspevkom FPU

20:15                         Komentovaná prehliadka expozície Etnografia s jej autorkou Anetou Vlčkovou

21:50                         Záver programu

 

Múzeum knižnej kultúry (17:00 – 18:30) - prehliadka

17:00 – 17:30           Osemnáste storočie slovom a obrazom, komentovaná prehliadka výstavy s Mgr. Milanom Ševčíkom

 

Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského (17:00 – 18:30) - prehliadka

18:00 – 18:30           Úsmevy a slzy - čítanie úryvkov z knihy M. Schneidera Trnavského (20 minút) – Simona Jurčová

17:00 – 18:30           prehliadka expozícií a výstav

Vstupné dobrovoľné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

PaedDr. Simonne Jurčová

903771763
jurcova.simona@zupa-tt.sk


Múzejné námestie 3
918 09 TRNAVA

033/5512913

jurcova.simona@zupa-tt.sk
www.zsmuzeum.sk

regionálne múzeum dokumentujúce vývoj prírody a spoločnosti na území trnavského regiónu so špecializáciou na dokumentáciu osobnosti M. Schneidra-Trnavského, dejiny kampanológie, históriu Slovenského učeného tovarišstva a Antona Bernoláka, dejiny tehliarstva, bezstavovce v odbore paleontológie s pôsobnosťou na celé územie SR, dejiny knižnej kultúry, vznik a históriu festivalu Dobrofest s pôsobnosťou na území kraja