Západoslovenské múzeum v Trnave

15.5.2021

18,00 – 20,00

Západoslovenské múzeum v Trnave

budova na Múzejnom nám. 3

Otvorené počas dňa 15.5.2021 v čase 11,00 – 17,00

 

Noc múzeí a galérií 2021 – online na facebooku Západoslovenské múzeum

Západoslovenské múzeum- Noc múzeí a galérií –  plagát s textom online na facebooku ZSM  o 10,00

18,00 Filmová pozvánka na návštevu múzea a jeho novej výstavy Svadba

18,30  Edukačná aktivita pre deti na námet výstavy Detský svet

19,00   Omaľovánka – pre deti

20,00  Krátky filmový šot o výstave Treťohorné more

Popoludní: vstupné dobrovoľné
Online: zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

PaedDr. Simonne Jurčová

+421 033 5512913
jurcova.simona@zupa-tt.sk


Múzejné námestie 3
918 09 TRNAVA

033/5512913

jurcova.simona@zupa-tt.sk
www.zsmuzeum.sk

regionálne múzeum dokumentujúce vývoj prírody a spoločnosti na území trnavského regiónu so špecializáciou na dokumentáciu osobnosti M. Schneidra-Trnavského, dejiny kampanológie, históriu Slovenského učeného tovarišstva a Antona Bernoláka, dejiny tehliarstva, bezstavovce v odbore paleontológie s pôsobnosťou na celé územie SR, dejiny knižnej kultúry, vznik a históriu festivalu Dobrofest s pôsobnosťou na území kraja