Zemplínske múzeum v Michalovciach

14.11.2020

od 17:00 hod.

Stručná charakteristika a program:

Pri príležitosti Noci múzeí a galérií Zemplínske múzeum v Michalovciach verejnosti predstaví novootvorenú stálu expozíciu, Klenotnicu.

  1. novembra múzeum na svojom facebookovom profile odvysiela komentovanú prehliadku, ktorá priblíži cenné, umelecko-historické, archeologické a numizmatické artefakty späté s kaštieľom a regiónom Zemplína. Mnohé z nich boli až do dnešných dní ukryté pred zrakom verejnosti v depozitároch, či farských trezoroch. Prezentovaný bude nález strieborných mincí z 15. a 16. storočia, verejnosti známy ako „michalovský poklad“, či súbor vzácnych sakrálnych predmetov, ktorých donormi bola grófska rodina Sztárayovcov. Tá vlastnila michalovský kaštieľ od polovice 18. storočia. Kaštieľ je od roku 1957 sídlom Zemplínskeho múzea.

Realizáciu expozície finančne podporil Fond na podporu umenia (FPU) a zriaďovateľ inštitúcie, Košický samosprávny kraj.

  • on – line prezentácia

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2020

Mgr. Mária Fuchsová

+421 908 310 245
maria.fuchsova@zemplinskemuzeum.sk


Kostolné námestie 1
071 01 Michalovce

+421 56 644 10 93