Východoslovenská galéria

15.5.2021

od 15:00 - do 20:30

Stručná charakteristika a program:

PROGRAM:

Hlavná 27
15:00 - 20:30 hod.

Sprístupnené výstavy:

Umením a slovom-  Kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove

Výstava vznikla v úzkej súčinnosti Východoslovenskej galérie a Opátstva premonštrátov v Jasove. 900. výročie založenia Rádu premonštrátov poskytla vhodnú príležitosť k zostaveniu výstavného projektu, ktorý verejnosti predstavuje kultúrne a historické dedičstvo Jasovského opátstva.

Two Shapes of Leaf on Tree/ Dva tvary listu na strome

Výstava sa snaží načrtnúť osobitosti príbehov transformácie dvoch krajín - slovenskej a gruzínskej po rozpade Sovietskeho zväzu. Projekt je tiež generačnou sondou, pričom poukazuje na premenu tematických záujmov a umeleckých postupov súčasných umelkýň a umelcov.

Zdeněk Smieško a Gabriel Bodnár: Košickí výtvarníci staršej a strednej generácie a ich ateliéry (1972-2018)

 

Dlhodobý projekt dvoch košických fotografov Zdeněka Smieška a Gabriela Bodnára, ktorí od konca 70- tych rokov minulého storočia vykresľujú ojedinelú atmosféru ateliérov a na ich pozadí aj výnimočne uvoľnené portréty protagonistov umeleckej scény Košíc povojnového obdobia.

 

KNIŽNICA VSG
15:00 - 20:30 hod.

Počas Noci múzeí a galérii si môžete prezrieť aj knižnicu Východoslovenskej galérie, ktorej knižničný fond je orientovaný na odbornú literatúru z teórie a dejín umenia, estetiky, architektúry, úžitkového umenia, reštaurovania, neprofesionálneho výtvarného prejavu a z príbuzných spoločenských vied. Knižnica ponúka vyše 12 000 knižničných jednotiek. Interiér Knižnice VSG navrhlo architektonické štúdio PLURAL, ktoré patrí medzi najlepšie slovenské štúdiá súčasnosti a za svoje projekty bolo ocenené niekoľkými cenami za architektúru. Vstup do odbornej knižnice maximálne 4 osoby súčasne.

POP UP OBCHOD VSG
17:00 – 21:00 hod.

Vo vstupnom priestore galérie sa nachádza aj náš pop up obchod, v ktorom si môžete zakúpiť artové publikácie a katalógy VSG, reklamné predmety ako minipenaženky, prebaly na knihy, listové kabelky a tašky od Dorka bags či vrecúška z recyklovateľného materiálu od združenia Usmej sa na mňa.

Odhaľ tajomstvá Enteru VSG
Počas uzatvorenia galérie sme intenzívne prerábali vstupný priestor galérie. V rámci Noci múzeí a galérii bude čierny monolit ukrývať za svojimi dvierkami rôzne publikácie, ktoré si môžete prelistovať alebo zobrať domov so sebou zadarmo poprípade za dobrovoľný príspevok.

 

 

ALŽBETINA 22
15:00 - 20:30 hod.

Sprístupnené výstavy:

Kúzelný svet vonkajšieho zdania

Výstavný projekt predstavuje mikropohľad na odievanie meštianstva v období medzi rokmi 1890 a 1914, ktorý je reprezentovaný na maľbách, kresbách a grafikách. Výstavu dopĺňajú aj reprodukcie dobových fotografií z Východoslovenského múzea.

15:00 - 20:30 hod.

Boris Sirka – Odliatok myšlienky

Pop up výstava Odliatok myšlienky prezentuje inštaláciu objektov, ktorá je doplnená o interaktívny vstup. Návštevníci si budú môcť pomocou filtra na instagrame a facebooku zobraziť autorove diela vo virtuálnej podobe na rôznych miestach - v exteriéri alebo aj doma.

„Vytvorenie diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.“

 

V rámci protipandemických opatrení a ochrany zdravia našich návštevníkov, sa nebudú konať sprievodné hromadné podujatia ako komentované prehliadky či prednášky. Počet návštevníkov bude v jednotlivých výstavných sieňach regulovaný tak, aby bolo dodržané pravidlo 1 os/ 15m2. Tím galérie bude po celý čas prítomný v priestoroch a informácie či zaujímavosti zo života galérie bude poskytovať individuálne.

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Mgr. Viera Ballasch Dandárová

+421 917 472 307
dandarova@vsg.sk


Hlavná 27
04001 Košice

+421 917 472 307