Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši

Spoločné vstupné s Liptovskou galériou P. M. Bohúňa, Múzeom J. Kráľa a Liptovským múzeom – Čierny orol v Liptovskom Mikuláši. Deti do 12 rokov zdarma. Vstupenku zakúpenú počas Noci múzeí a galérií je možné využiť do 20. 5. 2022 na ďalšiu návštevu uvedených organizácií.