Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Spoločná vstupenka s inštitúciami v L. Mikuláši – SMOPAJ, MJK a Liptovské múzeum platná do 20.5.2022. Vstupenka je spoločná pre inštitúcie v rámci Liptovského Mikuláša: Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Galéria Kolomana Sokola, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovské múzeum – Čierny orol a Múzeum Janka Kráľa. Po zaplatení vstupného v jednej inštitúcii je v ostatných vstup zdarma po predložení uhradenej vstupenky. Vstupenka je platná do piatka 20.5.2022.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši

Spoločné vstupné s Liptovskou galériou P. M. Bohúňa, Múzeom J. Kráľa a Liptovským múzeom – Čierny orol v Liptovskom Mikuláši. Deti do 12 rokov zdarma. Vstupenku zakúpenú počas Noci múzeí a galérií je možné využiť do 20. 5. 2022 na ďalšiu návštevu uvedených organizácií.