Divadelný ústav, Múzeum Divadelného ústavu

18.5.2024

16.00 - 22.00

Stručná charakteristika a program:

Výstava

Z akvizície 23: Výstava Z akvizície 23 prezentuje získané zbierkove predmety zo súkromných archívov divadelných osobností a z archívov rôznych divadiel. Komentovaný sprievod výstavou

16.00 – 22.00
Z akvizície 23 

Múzeum Divadelného ústavu si pre tohtoročné podujatie Noc múzeí a galérií pripravilo výstavu s názvom Akvizícia 23. Ide o výberovú prezentáciu originálnych zbierkových predmetov získaných múzeom v minulom roku, kedy sa mu podarilo realizovať niekoľko veľkých nákupov a darov. Získalo zbierkové predmety ako z pracovných archívov kľúčových osobností slovenského profesionálneho divadla s výrazným presahom do zahraničia, tak aj priamo z divadiel.
Návštevníci výstavy budú mať možnosť pozrieť si doteraz nikdy nevystavené kostýmy, návrhy, ocenenia či model scény. Pôjde napríklad o koncertný frak operného speváka Petra Dvorského. Kostým vojenskej uniformy Andyho Hryca a jeho legendárnej postavy Majora „Terazkyho“ z televízneho seriálu Černí baroni. Či o divadelné kostýmy získané z viacerých slovenských divadiel, ktorých autormi sú najvýznamnejšie osobnosti slovenskej kostýmovej tvorby ako napríklad Ľudmila Várossová, Alexandra Grusková, Marija Havran, Simona Vachálková, Peter Čanecký alebo Ján Kocman. Rozdielne rukopisy tvorkýň a tvorcov prezentovaných kostýmov tvoria pestrú a obsažnú koláž. Niektoré z nich získali divadelné ocenenie sezóny DOSKY. Návštevníci si taktiež budú mať možnosť pozrieť scénické návrhy a model scény od dvoch významných scénických výtvarníkov Jána Zavarského a Vladimíra Suchánka.

Komentované sprievody výstavou sa uskutočnia o 17.00 a 20.00 s kurátorom Miroslavom Daubravom

 

 

Vstupné: 5 Eur

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

Zuzana Poliščák Šnircová

+421 905 605 909
zuzana.snircova@theatre.sk


Jakubovo námestie 12
813 57 Bratislava 1

+42120487102