Pamätný dom Kálmána Mikszátha (Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku)

13.5.2023

10:00 - 20:00 h

Stručná charakteristika a program:

10:00 -11:00 Lektorský sprievod HU

11:00 -12:00 Lektorský sprievod SK

12:00 - 14:00 Tvorivá dielňa (maľba na kameň, práca s hlinou, výroba magnetky na chladničku)

14:00 - 14:30 Bábkové divadlo HU (Príbeh záhadného červeného dáždnika)

Celý deň výstava kresieb

15:00 -15:30 Vyhodnotenie kresieb I.kolo

16:00 -16:30 Lektorský sprievod HU

16:30 – 17:00 Prvý polrok nášho manželstva (Kálmán Mikszáth a Ilona Mauksová konverzácia HU)

17:00 - 17:30 Dobové hry (chodúle, katapult, loptové hry, hra súboj)

17:30 – 18:00 Prvý polrok nášho manželstva (Kálmán Mikszáth a Ilona Mauksová konverzácia SK)

18:00 - 18:30 Lektorský sprievod SK

19:00 -19:30 Bábkové divadlo SK (Príbeh záhadného červeného dáždnika)

19:30 - Diskusia


prehliadka expozícií - Pod dáždnikom svätého Petra a Tu prežil... / Itt élte át...

Vstupné:
Dospelí: 4,00 €
Dôchodcovia: 3,00 €
Študenti: 2,50 €
Deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP, ICOM, pracovníci múzeí/galérií SR a ČR, pedagogický dozor, prvá streda v mesiaci: Zdarma
Fotografovanie expozície v Pamätnom dome: 2,00 €
Lektorský sprievod v slovenskom alebo maďarskom jazyku: 10,00 € / skupina
Vzdelávacie programy múzejná pedagogika, tvorivé dielne, dobové hry: 5,00 € / skupina

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Zita Némethová

 
+421 220 491 257
zita.nemethova@gmail.com


Sklabiná č. 188
991 05 Sklabiná

+421 259 100 812

zita.nemethova@gmail.com
www.snm.sk