Galéria UMELKA (Slovenská výtvarná únia)

18.5.2024

13:00 - 20:00

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

Výstava:
Autorská výstava Márie Bidelnicovej

Program

13.00
Workshop pre detí a dospelých – združenie TxT (Soňa Sadílková)

14.00
Workshop pre detí a dospelých – združenie Impressit (Diana Čižmárová)

15.00
Kreatívne dielne pre deti s kostýmovou a scénickou výtvarníčkou Zuzu Hudek

16.00
Konzultácie s výtvarníkmi a pedagógmi pre záujemcov o štúdium na školách výtvarného zamerania (Braňo Jelenčík - FA STU a Robo Makar - VŠVU)

17.00
Komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy

18.00
Workshop pre detí a dospelých - združenie Indivisual (Martina Šottová)

19.00
Krst knihy „Roky s Umelkou -umenie a spoločnosť: úspechy i zlyhania“ od Pavla Kráľa

Galéria sa nachádza v historickej budove Umeleckej Besedy a patrí medzi kultúrne pamiatky Slovenskej republiky.

Bývalá budova Umeleckej Besedy (1924 – 1926; architekti Alois Balán a Jiří Grossmann) sa stala medzníkom vo vývoji slovenskej architektúry na jej ceste k funkcionalizmu. Jej architektúra, oslobodená od akéhokoľvek dekóru, jasne rešpektovala jednotlivé funkcie. Aj keď je v danom mieste budova UB jedna z najmenších, dominuje svojmu okoliu a vytvára jeho atmosféru. Čoskoro budeme oslavovať storočnicu.

Vstupné: 5 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

Andrea Křístek Kozárová,

+421 915 713 315
kozarova@svu.sk


Dostojevského rad 2
Bratislava, Slovakia

+421 915 713 315