Múzeum mesta Bratislavy

13.5.2023

Stará radnica 15:00 - 0:00; Apponyiho palác 15:00 - 0:00; Dom U dobrého pastiera 15:00 - 0:00; Pamätný dom J. N. Hummela 11:00 - 20:00; Antická Gerulata 15:00 - 22:00; Hrad Devín 10:00 - 20:00

Stručná charakteristika a program:

Stará radnica: Expozícia dejín mesta. Stará radnica, Výstavná sieň - výstava: Cesta (z) mesta. Ako sa mení zázemie Bratislavy
Anotácia: 22. 4. 2023 – 1. 10. 2023

Cesta (z) mesta. Ako sa mení zázemie Bratislavy

Výstavná sieň, Stará radnica

Počas uplynulého štvrťstoročia došlo v zázemí hlavného mesta k najvýznamnejšej sociálno-priestorovej transformácii v novodobých dejinách Slovenska. Vybudovalo sa tu viac ako 50-tisíc nových bytov a populácia sa rozrástla o veľkosť Žiliny alebo Prešova. Špecifická migrácia pretvára pôvodné prostredie a formuje nové podoby každodennosti, vzťahov k Bratislave i predmestí navzájom. Výstava sa pokúša zachytiť tieto komplexné a mnohovrstevné procesy najmä prostredníctvom tematických máp, vizualizácií a interaktívnych modelov. Pozrime sa spolu, akými rôznymi spôsobmi sa táto zmena prejavuje a čoho všetkého sa týka, aký človek toto prostredie formuje, žije v ňom a je tu utváraný.

Kurátorská koncepcia: Mgr. Pavel Šuška PhD., Mgr. Martin Šveda, PhD.

Apponyiho palác - výstava: Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy
22. 9. 2022 – 9. 7. 2023

Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy

Apponyiho palác

Viacvrstevná výstava Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy má za cieľ ukázať vývoj mesta ako urbanistického celku, ktorý ovplyvňuje život svojich obyvateľov a obyvateliek. Prostredníctvom artefaktov, fotografií, grafík a archívnych prameňov ukazuje, ako sa Bratislava menila z pohľadu regulácie delty rieky Dunaj, priemyselnej revolúcie, vývoja mestských privilégií či urbanizmu. Výstava, ktorá v šiestich tematických celkoch zachytáva rôzne obdobia dejín Bratislavy a jej obyvateľstva od stredoveku až po 90. roky 20. storočia, má aj silnú digitálnu vrstvu.

Kurátorská koncepcia: PhDr. Elena Kurincová

Antická Gerulata - expozícia: Gerulata na hraniciach Rímskej ríše
1. 4. 2023 – 31. 10. 2023

Gerulata na hraniciach Rímskej ríše

Antická Gerulata, Gerulatská 7, MČ Rusovce * UNESCO lokalita

Expozícia predstavuje vývoj rímskeho vojenského kastelu na území dnešnej mestskej časti Bratislava-Rusovce v priebehu prvých štyroch storočí. Okrem pracovných dní vojakov približuje aj sociálne zloženie a činnosť obyvateľov a obyvateliek civilnej osady i vzdialenejšieho zázemia.

Od apríla 2023 sa v expozícii nachádza aj digitálny model tábora, prostredníctvom ktorého sa môžu návštevníci vydať na interaktívnu cestu za brány rímskeho vojenského tábora Gerulata a spoznávať život jeho obyvateľov, ale aj budovy a predmety, ktoré sa po nich zachovali.

Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes, západná časť sú zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu Virtuálna Gerulata.

Kurátorská koncepcia: PhDr. Jaroslava Schmidtová, Mgr. Ľudovít Mathédesz

permanentka 5 € alebo riadne vstupné múzea

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

PhDr. Beáta Husová

+421 917 617 780, +421 259 100 817
beata.husova@bratislava.sk


Radničná 1
815 18 Bratislava

Múzeum dejín mesta Stará radnica
Primaciálne námestie 3, Bratislava

Národná kultúrna pamiatka hrad Devín
Muránska 69

Devín Miestna časť Bratislava

Múzeum historických interiérov Apponyiho palác
Radničná 1, Bratislava

Múzeum vinohradníctva Apponyiho palác
Radničná 1, Bratislava

Múzeum Antická Gerulata Rusovce
Gerulatská 7, Rusovce

Múzeum Johanna Nepomuka Hummela
Klobučnícka 2, Bratislava

 

+421 259 100 811

mmba@bratislava.sk
www.muzeum.bratislava.sk
instagram
Múzeum mesta Bratislavy (YouTube)

mestské múzeum so zameraním na históriu, archeológiu, dejiny kultúry a umenia, numizmatiku, etnografiu, farmáciu, umelecké remeslá, vedu a techniku