Gemersko-malohontské múzeum

15.5.2021

Stručná charakteristika a program

Program v múzeu:

Individuálna prehliadka stálych expozícii a výstav.

Stála expozícia:

Vlastivedná expozícia

Protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie v Gemeri-Malohonte

Výstava:

Pôvab kraslíc

Svetové dedičstvo v hĺbkach Zeme

János Fábry (1830-1907)

Výstavy Pôvab kraslícJános Fábry sú doplnené o audiosprievodcu.

Múzeum je otvorené od 17:00 do 21:00. Vstupné: 2€, deti do 6 rokov zdarma.

 

Online program na Facebooku:

16:00 - Poklady depozitov - spolu s kurátormi múzea nahliadneme do depozitov a v každom z nich predstavíme zaujímavý zbierkový predmet

22:05 - Pikantné predmety - v zbierkových fondoch múzea sa ukrývajú najrôznejšie predmety, dokonca aj také pikantné s erotickým podtónom

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021


Nám. M. Tompu 5,
979 01 Rimavská Sobota

+421 475 632 741
+421 475 632 730

office@gmmuzeum.sk
www.gmmuzeum.sk

Regionálne múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou vývoja prírody a spoločnosti na území rimavsko-sobotského regiónu so špecializáciou na dokumentáciu hmotnej a duchovnej rómskej kultúry v širšom regióne