Múzeum vo Svätom Antone

13.5.2023

18:00 - 21:30

Stručná charakteristika a program

Múzeum vo Svätom Antone a kostýmové štúdio ELIJANA
Vás srdečne pozývajú na NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ, ktoré sa bude konať 13. mája 2023.
Prehliadka historických kostýmov bude na nádvorí o 18:00 hod. a 19:00 hod. a po nej si môžete voľne pozrieť severné a východné krídlo kaštieľa vrátane poľovníckej expozície. Sprievodné texty k jednotlivým miestnostiam budú na stojanoch, takže v tomto prípade nebudete limitovaní časom a môžete pobudnúť v expozícii podľa nálady a chute.
Počas večera bude na nádvorí otvorená aj kaviareň Profile s ponukou výbornej kávy a koláčov.
V prípade nepriaznivého počasia bude módna prehliadka presunutá do náhradných priestorov.
Upozornenie: vstup na nádvorie je s platnou vstupenkou, takže ak chcete ísť len na kávu, tak až po 19:30 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Vstupné: 12,- €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Ing. Michaela Terenová

 
+421 918 877 061
+421 45 691 39 32
info@msa.sk


 Múzeum vo Svätom Antone
969 72 Svätý Anton

+421 456 913 932
+421 915 821 973

špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou dokumentujúce dejiny poľovníctva a lovectva na Slovensku a dejiny kaštieľa vo Sv. Antone