Múzeum vo Svätom Antone

15.5.2021

od 18.00 do 20.00 hod.
Posledný vstup do expozície o 20:00 hod.
Pivnice sprístupnené do 20.00 hod.

Stručná charakteristika a program

Expozície múzea otvorené pri nočnom osvetlení.

Prehliadka individuálna, bez lektorského výkladu.

Jedinečne, pri tejto príležitosti, budú sprístupnené zrekonštruované pivnice severného krídla kaštieľa. Návštevníci si budú môcť pozrieť ukážku svadobného stolovania a videoprezentáciu o rekonštrukcii.

Vstupné: Dospelý 9,- €
Dieťa 5,- €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Slaná Jana

 
+421 918 877 061
+421 45 691 39 32
info@msa.sk


 Múzeum vo Svätom Antone
969 72 Svätý Anton

+421 456 913 932
+421 915 821 973

špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou dokumentujúce dejiny poľovníctva a lovectva na Slovensku a dejiny kaštieľa vo Sv. Antone