Horehronské múzeum v Brezne

15.5.2021

Stručná charakteristika a program

13.00 hod. – 20.00 hod. = prehliadka  stálych expozícií

Literárne Brezno

(Martin Rázus a iné osobnosti literárneho života mesta Brezno)

- sprístupnená na požiadanie

miesto konania: Evanjelická fara

 

Život a kultúra ľudu na Horehroní

(materiálna a duchovná kultúra na hornom toku Hrona)

miesto konania: Radnica

 

Brezno v premenách času

(vybrané kapitoly z dejín mesta)

Výstava: SimanArt - harmónia dotyku, pohľadu a vône

(...keď sa invencia, originalita a zručnosť výtvarníka snúbi s remeselnou zručnosťou pri práci s drevom, kovom, kameňom...)

miesto konania: Meštiansky dom

 

15.00 hod. – 20.00 hod.

 miesto konania: Meštiansky dom

Príbehy spod starého buka

(...alebo návrat k atmosfére rozhlasových príbehov  a rozprávok)

 

Múzejné perličky

(...alebo z každého rožku trošku...)

prezentácia  zaujímavých predmetov

 

ON – LINE AKTIVITA /Facebook HOREHRONSKÉHO MÚZEA

18.00 hod.:  V papučkách s ujom Brondom

(čítanie z knihy rozprávok J. C. Hronského Brondove rozprávky)

Horehronské múzeum,
(Radnica)

Nám .gen. M. R. Štefánika 55/47, 977 01 Brezno

Horehronské múzeum, (Meštiansky dom)
Nám. gen. M .R. Štefánika 13, 977 01 Brezno

Evanjelická
fara

Nám. gen. M. R. Štefánika 17, Brezno

Vstupné: Zdarma

Na návštevníkov čaká drobná pozornosť

Počas návštevy podujatia je nutné rešpektovať aktuálne protiepidemické opatrenia

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Mgr. Martina Ťažká

mtazka@horehronskemuzeum.sk
048/6112283


Nám. gen. M. R. Štefánika 55/47
977 01 Brezno

+421 48 6112283
+421 48 6112453

Regionálne múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou vývoja prírody a spoločnosti so zameraním na národopis a históriu horehronského regiónu