Horehronské múzeum v Brezne

13.5.2023

16:00 - 23:00

Stručná charakteristika a program

Každý návštevník, ktorý prijme pozvanie, si bude mať možnosť vybrať z programu:

16.00 hod. ČO ROZPRÁVA VEŽA (Mestská veža)
(pásmo nahrávok rozprávkových príbehov majstra Brondu)
17.00 hod. ČERVENÁ ČIAPOČKA (Meštiansky dom)
(divadelné predstavenie v podaní Literárno-dramatického odboru ZUŠ Brezno)
18.00 hod. OBYČAJNE, NEOBYČAJNE (Radnica)
(zážitkové podujatie s tvorivou dielňou pre rodiny s deťmi zamerané na
neobyčajné príbehy predmetov v etnografickej expozícii)
19.00 hod. JANKO HRAŠKO (Meštiansky dom)
(divadelné predstavenie v podaní Literárno-dramatického odboru ZUŠ Brezno)
20.00 hod. Z KLENOTNICE HOREHRONIA (Radnica)
(komentovaná prehliadka etnografickej expozície)
21.00 hod. ČO MOŽNO NEVIETE O BREZNE (Meštiansky dom)
(komentovaná prehliadka historickej expozície)
22.00 hod. DEBATKY O VEŽI VO VEŽI (Mestská veža)
(komentovaná prehliadka expozície v mestskej veži)
Sprievodné podujatia:
Individuálne prehliadky stály expozícií a výstavy OD SVETLA KU SKLU / OD FARBY K ŠPERKU
16.00 hod. – 23.00 hod. (posledné vstupy o 22.30 hod.)
Ukážky brúsenia skla v podaní pedagógov a študentov Spojenej školy Poltár (Meštiansky dom)
16.00 hod. – 17.00 hod., 18.00 hod. – 19.00 hod.

Horehronské múzeum,
(Radnica)

Nám .gen. M. R. Štefánika 55/47, 977 01 Brezno

Horehronské múzeum, (Meštiansky dom)
Nám. gen. M .R. Štefánika 13, 977 01 Brezno

Evanjelická
fara

Nám. gen. M. R. Štefánika 17, Brezno

Vstupné: 3,- Eur

 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Mgr. Martina Ťažká

mtazka@horehronskemuzeum.sk
048/6112283


Námestie gen. M. R. Štefánika 47/55
977 01 Brezno

+421 48 6112283
+421 48 6112453

Regionálne múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou vývoja prírody a spoločnosti so zameraním na národopis a históriu horehronského regiónu