Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

v Liptovskom Mikuláši

13.5.2023

16:00 - 20:00

Stručná charakteristika a program:

Od 16:00 do 20:00 ponúkame prehliadku aktuálnych výstav a stálych expozícií vrátane tvorivých aktivít pre deti - k výstavám J.A., Alexy, Peter Michal Bohúň - maliar vľúdneho štetca a stálej expozícii Pôvod maľby.

Vstupné: 2 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Katarína Gallová

0911 368 730
lgpmb-pr@vuczilina.sk

muzeumlektorky@gmail.com


Liptovská galéria P. M. Bohúňa
Tranovského 3
031 01 Liptovský Mikuláš

Galéria Kolomana Sokola
Námestie osloboditeľov 28
031 01 Liptovský Mikuláš

LGPMB 044/ 55 22 758
GKS 044/56 20 035

Spoločná vstupenka s inštitúciami v L. Mikuláši - SMOPAJ, MJK a Liptovské múzeum platná do 20.5.2022.

Vstupenka je spoločná pre inštitúcie v rámci Liptovského Mikuláša: Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Galéria Kolomana Sokola, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovské múzeum - Čierny orol a Múzeum Janka Kráľa. Po zaplatení vstupného v jednej inštitúcii je v ostatných vstup zdarma po predložení uhradenej vstupenky. Vstupenka je platná do piatka 20.5.2022.