Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

15.5.2021

Čas: od 16:00 – 20:00 hod.

Stručná charakteristika a program:

Program v Liptovskej galérii P.M. Bohúňa:

-        Prehliadka výstavy Trienále portrétu – Open Call (pripravené pracovné listy pre návštevníkov)
-        Prehliadka stálej expozície Bohúňova sieň (edukačné aktivity s lektorkou – Bohúňovo štúdium
-        Prehliadka stálych expozícií Moderna 1. pol. 20. stor. a Liptov: domov aj exil (od 2. pol. 20. stor. – súčasnosť)
-        Tvorivé aktivity pre deti – voňavá grafika inšpirovaná dielami Kamey Ester Šimerovej – Martinčekovej

Program v Galérii Kolomana Sokola:

-        Prehliadka výstavy Bez prebalu, neoavantgardisti a knižné ilustrácie
-        Prehliadka stálej expozície Kolomana Sokola
-        Pracovné listy pre návštevníkov výstav


Vstupné: 1 €, deti do 6 rokov vstup zdarma

  KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

  Katarína Jurkovičová

  0911 368 730
  lgpmb-pr@vuczilina.sk

  muzeumlektorky@gmail.com


  Liptovská galéria P. M. Bohúňa
  Tranovského 3
  031 01 Liptovský Mikuláš

  Galéria Kolomana Sokola
  Námestie osloboditeľov 28
  031 01 Liptovský Mikuláš

  LGPMB 044/ 55 22 758
  GKS 044/56 20 035