Liptovské múzeum

15.5.2021

od 16:00 do 20:00.

Stručná charakteristika a program:

Program v múzeu

Do podujatia sa zapojili tri expozície Liptovského múzea: Múzeum liptovskej dediny v Pribyline –  Z rytierskej sály Parížovského kaštieľa, Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku – Z pastierskej kapsy a

Múzeum Čierny orol v Liptovskom Mikuláši – Poľovníctvo ako ho nepoznáme.

 

Prehliadky vybraných expozícií Liptovského múzea s interaktívnym programom.

Úlohou návštevníkov bude navštíviť všetky tri expozície, v ktorých budú plniť rôzne úlohy. Po splnení úlohy dostanú indíciu potrebnú k vylúšteniu tajničky a budú zaradení do zlosovania o zaujímavú cenu.

Vstupné - nulové

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Bc. Martina Mäsiarová

+421 905 432 571
martina.masiarova@liptovskemuzeum.sk


Liptovské múzeum
Námestie Š. N. Hýroša 10
034 50 Ružomberok

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, 032 42 Pribylina

Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku, Partizánksa 153, 033 01 Liptovský Hrádok

Múzeum Čierny orol v Liptovskom Mikuláši, Ul. 1 . mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš

+421 44 432 24 68

sekretariat@liptovskemuzeum.sk
www.liptovskemuzeum.sk