Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

18.5.2024

19:00 - 21:00

Stručná charakteristika a program:

  • 19.00 Tieňohra na zadnom nádvorí kaštieľa 
  • 20.30 koncert Veroniky Rabady vo francúzskej záhrade za kaštieľom

Vstupné: 8 Eur

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

Mgr. Nikola Radová

+421 918 044 534
radova.nikola@muzeumtrebisov.sk


M.R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov

+421 56 672 2234

muzeumlektorky@gmail.com
www.muzeumtv.sk
fb: Múzeum Trebišov