Múzeum colníctva a finančnej správy

13.5.2023

12:00 – 20:00

Stručná charakteristika a program:

12.00 – 20.00

1. História finančnej stráže od Rakúsko-Uhorska až po rok 1949, ukážky výstroje, výzbroje a predmetov každodennej potreby financov v ČSR, fotodokumentácia k výkonu služby finančnej stráže, počiatky výcviku služobných psov v ČSR, Stráž obrany štátu (1936 - 1939).

2. Mýto a daňová fotodokumentácia z obdobia Rakúsko-Uhorska a ČSR.

3. Ukážky uniforiem colníkov v ČSSR až po súčastnosť, vyznamenania, plakety, emblémy Colnej správy ČSSR - ČSFR, priebeh colnej a pasovej kontroly s fotodokumentáciou, predmety každodennej potreby colníkov, výcvik služobných psov v ČSSR, spôsoby pašovania a ukážky predmetov určených na pašovanie v ČSSR.

4. Ukážky falzifikátov známych značiek, ukážky prístrojov na detekciu rádioaktivity a ťažkých kovov.

Vstupné: Zdarma.

 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Petra Klečková

+421 918 628 622
petra.kleckova@financnasprava.sk

Istrijska 49
Devínska Nová Ves

+421 918 628 622