Múzeum kysuckej dediny

14.5.2022

17:00 - 21:00

Stručná charakteristika a program:

17.00-21.00 Večer na dedine - Kuchyňa starých materí obohatená o ľudovú hudbu a spev v podaní ŽSS Dolinka a ĽH Starejší
20.00 Komentovaná prehliadka s lampášmi

Vstupné: 7 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2022

Mgr. Miroslava Jančulová

+421 915 521 330
janculova@kysuckemuzeum.sk


Moyzesova 50
022 01 Čadca

+421 41 43 213 86
+421 917 111 080
+421 905 544014 -odd. ekonomiky a prevádzky

kysuckemuzeum@vuczilina.sk
www.kysuckemuzeum.sk