Podpolianske múzeum v Detve

18.5.2024

13:00 - 22:00

Stručná charakteristika a program

Deň múzeí 18. 5. 2024 Kultúrne centrum A. Sládkoviča - PODPOLIANSKE MÚZEUM V DETVE

KDE: Podpolianske múzeum v Detve, Nám. SNP 1, Detva
KEDY: od 13.00 h – 22.00 h
13.00 h Tvorivé dielne: Moja šatka s motívmi Podpoľania
Pracovníci Podpolianskeho múzea v Detve
16.00 h Dobrodružstvá Petra Pana
Divadielko v podaní Dramatického odboru ZUŠ S. Stračinu Detva pod vedením Emy
Schwarzovej
19.00 h Večer s námorným kapitánom
Pásmo zostavené z knihy Júliusa J. Thurza: Po svetových moriach
Čítajú žiaci Základnej školy Júliusa Juraja Thurza v Detve
Od 13 h – 22.00 h priebežne :
Komentované prehliadky v múzeu / Skladanie puzzlí / Tajne s tajničkami
Pripravili pracovníci Podpolianskeho múzea v Detve
TEŠÍME SA NA STRETNUTIE !

Vstupné: dospelí 2,50/dôchodcovia, žiaci, študenti 1,50/ tvorivé dielne 2,00

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

PaedDr. Renata Babicová

 
+421 0918 167 711
muzeum@kcdetva.sk


 Námestie SNP1,
962 12 Detva

+421 0918 167 711

muzeum@kcdetva.sk
www.kcdetva.sk