Múzeum československého opevnenia - Bunker B-S 4 Lány

B-S 4 „Lány“

18.5.2024

10.00 - 24.00

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

Bunker B-S 4 „Lány“ je najlepšie zrekonštruovaný objekt československého opevnenia z rokov 1936-1938 na Slovensku. Pôvodne zariadený interiér vrátane vonkajšieho mohutného systému protitankových a protipechotných prekážok ponúka jedinečnú atmosféru nielen milovníkom vojenskej histórie a techniky. So špeciálnym vnútorným vybavením, streleckými miestnosťami, funkčnou strojovňou a filtrovňou, ubikáciami posádky, skladmi a expozíciou palných zbraní vás v dvoch poschodiach vojenského bunkra zoznámia na komentovanej prehliadke nadšenci, ktorí už 13 rokov tento bunker rekonštruujú do pôvodného stavu z roku 1938. V rámci Slovenska ide o unikátne múzeum ponúkajúce jedinečný zážitok.

 

Program 

10.00 - 24.00 (vstup každú polhodinu, posledný 23:00)

Každú hodinu komentované prehliadky pevnosti (dĺžka cca 45 min), v prípade viacerých sprievodcov každú polhodinu

 

 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

Ing. Martin Kubala

+421 904 972 254
www.mpo.sk

Vstupné: 5 €


Belinského 7
851 01 Bratislava V

+421 904 972 254

mpo@mpo.sk
mpo.sk