Múzeum československého opevnenia - Bunker B-S 4 Lány

B-S 4 „Lány“

13.5.2023

11:00 - 24:00 -- vstup každú polhodinu, posledný 23:00

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

Vojenské múzeum v bunkri B-S 4 „Lány“ predstavuje najlepšie zrekonštruovaný objekt československého opevnenia z roku 1938 v Bratislave, vrátane vonkajšieho mohutného systému protitankových a protipechotných prekážok.

So špeciálnym vnútorným vybavením, streleckými miestnosťami, funkčnou strojovňou, priestormi ubikácií, skladmi a expozíciou palných zbraní vás v dvoch poschodiach vojenského bunkra prevedú a zoznámia sprievodcovia, ktorí už 12 rokov bunker rekonštruujú do pôvodného stavu z roku 1938.

V rámci Slovenska ide o unikátne múzeum ponúkajúce neopakovateľný zážitok.

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Ing. Martin Kubala

+421 904 972 254
www.mpo.sk

Vstupné: 5 €


Belinského 7
851 01 Bratislava V

+421 904 972 254

mpo@mpo.sk
mpo.sk