Slovenská ľudová majolika

14.5.2022

15:00 - 00:00

Stručná charakteristika a program

Výstavy 

Výstava hore modrou maľovaná dlážka – kolekcia keramiky s tradičnými keramickými  a ľudovými textami.
Výstava vzorkovníkov Heřmana Landsfelda.

Program

15:00 h Vzdelávacia prehliadka s odborným výkladom o hrnčiarskej výrobe a tradičných ornamentoch s ukážkou práce majstrov keramikárov spojená s premietnutím krátkeho dokumentárneho filmu
18:00 h Vzdelávacia prehliadka s odborným výkladom o hrnčiarskej výrobe a tradičných ornamentoch s ukážkou práce majstrov keramikárov spojená s premietnutím krátkeho dokumentárneho filmu
21:00 h Vzdelávacia prehliadka s odborným výkladom o hrnčiarskej výrobe a tradičných ornamentoch s ukážkou práce majstrov keramikárov spojená s premietnutím krátkeho dokumentárneho filmu

Vstupné: zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2022


majolika@majolika.sk


Dolná 138,
900 01 Modra

+

majolika@majolika.sk
www.majolika.sk