Slovenská ľudová majolika

13.5.2023

9:00 - 20:00

Stručná charakteristika a program

Výstavy
13.30
Príbeh modranskej keramiky
Program
10.00 - 17.00
Exkurzie a tvorivé dielne

každú celú hodinu

Súkennícka ulica
Hrnčiarsky jarmok

9.00 - 21.00 Tradičná keramická dielňa - Ďureje
10.00 Ranné BlueSnenie JANO PONKA DUBAN (blues)
11.00 Detský folklórny súbor Magdalénka
13.30 Ženská spevácka paráda (folklór) - HOJANA z Banskej Bystrice, speváčky FS SKALIČAN, ženy z MUZIČKY
15.30 HRNČIARSKA ROZPRÁVKA (dramatizované čítanie)
16.30 SVETLÁ HUS (divadelné predstavenie)
17.30 TROJKA ZUZANY HOMOLOVEJ (world music)
19.00 CAPRE (tanečná world music)

Keramická dielňa - modranska
Štefánikova 23, Modra

9.00 - 18.00 Keramická dielňa

Vstupné: zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

+421 911 980 105
majolika@majolika.sk


Dolná 138,
900 01 Modra

+421 911 980 105

majolika@majolika.sk
www.majolika.sk