Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku

13.5.2023

18:00 - 23:00

Stručná charakteristika a program

Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku je múzejným zariadením, ktoré prezentuje príchod a vývoj reformačných myšlienok na našom území. Stála expozícia venovaná dejinám reformácie na území dnešného Slovenska a dejinám Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku mapuje obdobie od 16. do 20 storočia a ponúka návštevníkom základný prehľad.

Vstupné: 3 Eur

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Michal Šedovič

+421 918 828 024
sedovic.m@gmail.com


Palárikova 20,
811 04 Bratislava

+421 905 369 117

muzeum@ecav.sk