Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku

18.5.2024

17.00 – 22.30 (posledný vstup 22.00)

Stručná charakteristika a program

Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku je múzejným zariadením, ktoré prezentuje príchod a vývoj reformačných myšlienok na našom území.

Stála expozícia venovaná dejinám reformácie na území dnešného Slovenska a dejinám Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku mapuje obdobie od 16. do 20 storočia a ponúka návštevníkom základný prehľad.

Ponúkame komentované prehliadky múzea.

Vstupné: 3 Eur

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

Michal Šedovič

+421 918 828 024
sedovic.m@gmail.com


Palárikova 20,
811 04 Bratislava

+421 905 369 117

muzeum@ecav.sk