Slovenská národná knižnica – Literárne múzeum

13.5.2023

16:00 – 22:00

Stručná charakteristika a program

  • 16:00 - 22:00 prehliadka stálej expozície Dejiny slovenskej literatúry a aktuálnej výstavy Premeny múzy alebo Ženy nového veku II. v kurátorskej koncepcii Jarmily Kováčovej.
  • 17:00 program Jaroslav Hašek a Slovensko, program k 140. výročiu narodenia a 100. výročiu úmrtia českého spisovateľa, humoristu, publicistu a novinára Jaroslava Hašeka, v autorskej koncepcii literárneho historika Igora Váleka.

 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Mgr. Adriana Brázdová

+421 43 2451 603
adriana.brazdova@snk.sk


M. R. Štefánika 11
036 01 Martin

+421 2451 610