Slovenské banské múzeum - Kammerhof

18.5.2024

15:00 - 22:00

Stručná charakteristika a program

Noc múzeí a galérií 2024 v Slovenskom banskom múzeu

LEGENDA OŽÍVA
Príďte sa presvedčiť ako skončí príbeh márnotratnej Barbory Rösellovej. Ak si nájde nového ženícha, možno aj svadbou. Ako vraví Barbora: „ Prineste zlata, koľko unesiete! ”
Vstupy: 14:00, 16:00, 18:00 a 20:00
Vstupenky: 8,00 euro dospelá osoba, 4,00 zľavnené, do 6 rokov zdarma
Starý zámok, Starozámocká 11, staryzamok@muzeumbs.sk, 045 694 94 72

ŠICHTA S BANÍKOM NA SKANZENE
(diskusia o práci v banskoštiavnickom podzemí s tými, čo tam skutočne pracovali)
Bývalí zamestnanci banských podnikov, budú v expozíciách Banského múzea v prírode (povrchovej aj podzemnej expozícii) informovať návštevníkov o technickom vybavení bane, s ktorým v minulosti pracovali a prostredníctvom vlastných skúseností a zážitkov priblížia prácu baníka.
Pre rodiny s deťmi alebo pre každého, kto chce získať STRIEBORNÚ LICENCIU, ktorá ho oprávňuje ťažiť striebro a zlato (zaručene počas Noci múzeí a galérií) v povrchovej expozícii absolvuje zaškolenie banskými odborníkmi.
Vstupy: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 a 19:00
Rezervácie do podzemnej expozície: skanzen@muzeumbs.sk, 045 694 29 71
Vstupenky: 14,00 euro dospelá osoba, 7,00 zľavnené vstupné

Povrchová expozícia s hrou bude prebiehať bez rezervácie v čase od 15:00 do 20:00.
Vstupenky: 2,00 euro dospelá osoba, 1,00 zľavnené vstupné
Banské múzeum v prírode, J. K. Hella 12, skanzen@muzeumbs.sk, 045 694 29 71

MY SME MALÍ CUKRÁRI
Uhoľná expozícia Handlová ponúkne zážitkový a voňavý deň spojený s pečením medovníčkov.
Rezervácie: sbm.handlova@muzeumbs.sk, 046 542 39 73, 0903 411 011
Vstupné: 3,00 €

Tešíme sa na stretnutie.

Vstupné: ŠICHTA S BANÍKOM NA SKANZENE: 14,00 euro dospelá osoba, 7,00 zľavnené vstupné, STRIEBORNÁ LICENCIA: 2,00 dospelá osoba, 1,00 zľava, LEGENDA OŽÍVA: 8,00 euro dospelá osoba, 4,00 zľavnené, do 6 rokov zdarma, MY SME MALÍ CUKRÁRI: 3,00

 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

Petra Páchniková

+421 918 990 452
propagacia@muzeumbs.sk


Kammerhofská 2,
Banská Štiavnica, 96901

+421 45 694 94 18