SNM–Múzeum židovskej kultúry

13.5.2023

14:00 – 22:00

Stručná charakteristika a program:

YCHÁDZKA:

Prechádzka Židovskou ulicou

15:45 – 16:45 hod.

18:15 – 19:15 hod.

Vychádzka určená pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o histórii bratislavskej židovskej komunity. Predstavuje časť mesta Bratislavy, kde sa členovia komunity zdržiavali a žili pred tým, ako sa definitívne zmenila podoba Židovskej ulice v druhej polovici 20. storočia. Program začína pred budovou SNM – Múzea židovskej kultúry.

PODBRÁNIE:

Divadelné vystúpenie Tajuplné stretnutie s rabínom

14:00 – 15:00 hod.

Tohtoročnú Noc Múzeí a galérii v SNM – Múzeu židovskej kultúry otvoríme divadelným vystúpením žiakov 1. súkromného gymnázia v Bratislave s názvom Tajuplné stretnutie s rabínom. Žiacky projekt bol inšpirovaný jednou z najvýznamnejších osobností Bratislavy i celého židovského sveta – rabínom Chatamom Soferom. Pri príprave divadelnej inscenácie čerpali žiaci z písomných prameňov o starej Bratislave, zúčastnili sa na viacerých exkurziách v bratislavskom Starom Meste a v Múzeu židovskej kultúry, kde získali vedomosti o zvykoch a tradíciách praktizujúcich členov židovskej komunity. Divadelné vystúpenie, ktoré máte tento deň možnosť navštíviť, pozitívne hodnotili aj predstavitelia bratislavskej židovskej komunity.

Prezentácia výstavky publikácií o židovských múzeách

16:00 – 16:30 hod.

Počas tohtoročnej Noci múzeí a galérií si môžu návštevníci pozrieť výstavku publikácií o rôznych židovských múzeách v Európe a zúčastniť sa krátkej prezentácie v podobe prednášky knihovníčky múzea, Mgr. Kamily Fircákovej, ktorú pri tejto príležitosti pripravila.

Interaktívny vzdelávací program Imi Lichtenfeld – Krav Maga a jej tvorca

17:00 – 18:00 hod.

Interaktívny program o životnom príbehu tvorcu systému sebaobrany Krav Maga Imim Lichtenfeldovi, ktorý sa skladá z dvoch častí. V prvej časti program zahŕňa krátku prednášku riaditeľa SNM – MŽK zameranú na život a okolnosti (zázemie židovskej rodiny v Bratislave, športové úspechy, protižidovské zákony počas slovenského štátu, emigrácia, vojenská služba v ČS légiách, život v Izraeli), ktoré Lichtenfelda formovali a priviedli ho k vytvoreniu jedného z najefektívnejších systémov sebaobrany na svete.

Druhá časť je venovaná súčasným trendom v KRAV MAGA ako prevencii konfliktov, prístupom a typom zásahov či tréningu, ako aj ukážkam sebaobrany obohatenej o mikrotréning študentov pod vedením skúsených inštruktorov Asociácie Krav Maga Slovensko.

1. POSCHODIE:

Individuálny vstup do priestorov stálej expozície SNM – Múzea židovskej kultúry

15:00 – 21:00 hod.

Počas Noci múzeí a galérií môžu záujemcovia navštíviť stálu expozíciu SNM – Múzea židovskej kultúry, ktorá sa nachádza na prvom poschodí Zsigrayovej kúrie – sídla múzea. V čase od 15:00 do 21:00 hod. bude v priestoroch expozície prítomný lektor, aby zodpovedal prípadné otázky návštevníkov.

Múzejná pátračka

15:00 – 21:00 hod.

Individuálny program pre detských návštevníkov múzea. Pátračka v stálej expozícií múzea je tu pre tých, ktorí sa radi zabavia a dozvedia sa pri tom niečo nové! Pracovné listy sú určené pátračom od 10 rokov, s pomocou rodičov aj mladším záujemcom. Ak sa pátračom podarí správne odpovedať na všetky otázky, ktoré sme pre nich pripravili, čaká ich malá odmena. Pracovné listy a inštrukcie budú dostupné v pokladni múzea.

2. POSCHODIE

Q&A – všetko, čo chceš vedieť o košer

16:00 – 17:00 hod.

19:00 – 20:00 hod.

Šanca pre všetkých, ktorí sa nestihli zúčastniť kurátorských výkladov k našej úspešnej výstave Košer – známy vs. neznámy. Počas Noci múzeí a galérií bude v uvedených hodinách vo výstavných priestoroch múzea prítomná kurátorka výstavy Mgr. Eva Poláková, PhD., ktorá bude pripravená odpovedať na akúkoľvek otázku zo „sveta košer“.

Tvorivé dielne pre deti

16:00 – 20:00 hod.

Okrem individuálneho programu Múzejná pátračka budú mať detskí návštevníci možnosť navštíviť aj tvorivé dielne, kde sa hravou formou oboznámia napríklad s hebrejskou abecedou či biblickými príbehmi a dozvedia sa ďalšie zaujímavosti zo židovskej kultúry.

Vstupné: 5 Eur

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Mgr. Kristína Dublanová

+421 918 902 395
kristina.dublanova@snm.sk


Zsigrayova kúria
Židovská 17
81101 Bratislava

+421 220 490 101

sekretariat.mzk@snm.sk
www.snm.sk/mzk