STM-Múzeum dopravy Bratislava

13.5.2023

10:00 - 22:00

Stručná charakteristika a program

Program
• Prehliadka stálych expozícií s novými interaktívnymi prvkami
(funkčný model parného stroja, nové modelové koľajisko, ukážka informačného
systému z vozidla MHD, mobilná aplikácia múzea s funkciou sprievodcu).
• MODELOVÉ KOĽAJISKO TYPU G od 13.00 do 21.00 hod
Prezentácia modelových rušňov a vozňov na modelovom koľajisku veľkosti G (rozchod
koľajníc 45 mm). V spolupráci s Klubom železničných modelárov Bratislava umožníme návštevníkom prezentáciu vlastných modelov s rovnakým rozchodom.
• HASIČI V MÚZEU – DETSKÝ PROGRAM od 17.00 do 20.00 hod.
Súťaž pre deti, statická ukážka s hasiacimi genfo vakmi, zhadzovanie plechoviek prúdom vody. Prvá pomoc pri úrazoch, ukážka pre deti. Prevencia pred požiarmi. Prehliadka historických hasičských striekačiek. Podujatie v spolupráci s DHZ Rača.
• Prehliadka výstavy s odborným výkladom 100 ROKOV DUNAJPLAVBY
Príbehy lodí na riekach, moriach a oceánoch
Výstava pri príležitosti okrúhleho výročia plavebného podniku Slovenská plavba a prístavy, a.s. ponúka návštevníkom možnosť oboznámiť sa s históriou plavby na Dunaji.

VSTUPNÉ: 5 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Ivan Baláž, PhD.

Ivan.balaz@stm-ke.sk
+421 918 965 697


STM-Múzeum dopravy
Šancová 1/B
811 04 Bratislava

+421 2 52 444 163
+421 918 965 697