SNM-Archeologické múzeum

13.5.2023

10:00 - 23:00

Stručná charakteristika a program

10:00 - 15:30 - Tvorivé dielne pre rodiny s deťmi na nádvorí - téma: Egyptské mená – výroba medailónu s hieroglyfickým menom v kartuši

10:00 - 11:30 - burza archeologickej literatúry

10:00 - 16:00 - predaj archeologických suvenírov (kópie známych archeologických nálezov zo Slovenska v podobe šperkov a pamätných predmetov, výrobca František Engel)

11:00, 13:00, 15:00 - ukážky šermiarskej skupiny Svjatogor na nádvorí AM

10:00 – 16:00 – hra na archeológov v archeologickom pieskovisku

10:00 – 15:30 – hra na rímskych legionárov a stredovekých rytierov

16:00 - prednáška Róbert Môc - „K rekonštrukcii stredovekého meča z Gajár"  - významný výrobca replík historických mečov dobovými technikami predstavuje spôsob práce, zistenia a postupy

17:00 - prednáška Anna Bajanová - „Zaujímavosti o predmetoch Egyptskej zbierky" - spoluautorka egyptských výstav v múzeu, priblíži zujímavosti o niektorých vybraných predmetoch

Vstupné: permanentka 5 € alebo riadne vstupné múzea

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Mgr. Anna Bajanová

+421 2 204 91 274
anna.bajanova@snm.sk


Žižkova 12
Bratislava

+421 2 204 91 273