Vodárenské múzeum BVS, a.s.

14.5.2022

expozícia 10:00 - 17:00, záhrada a expozícia: 6:00 - 21:00

Stručná charakteristika a program

Vodárenské múzeum bolo založené v roku 2007 a sídli v historických priestoroch prvej čerpacej stanice v Bratislave. Dnes je vodárenský areál v Karlovej Vsi jedinečný vzdelávací, oddychový a ekologického priestor so zachovanou technickou funkčnosťou. Na ploche troch hektárov sa nachádza Vodárenské múzeum, Vodárenská záhrada a moderná vodárenská infraštruktúra.

Expozícia

Expozícia vodárenského múzea

Výstavy

Prvá čerpacia stanica bratislavskej vodárne 1886 – 1967
Voda je život – distribúcia vody a vodné stavby v minulosti

Vstupné: bezplatné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2022

Mgr. Lenka Halásová

+421 (0)2 4825 3532
lenka.halasova@bvsas.sk

O otvorení expozície počas podujatia budeme ešte informovať. Otváracie hodiny múzea sú počas pracovných dní 9:00 - 14:00 hod.


Devínska cesta 1
Bratislava

+421 2 4825 3531
+421 2 4825 3532

vodarenskemuzeum@bvsas.sk
www.vodarenskemuzeum.sk