Vodárenské múzeum BVS, a.s.

13.5.2023

expozícia 11:00 - 17:00, Vodárenská záhrada a externá expozícia je otvorená denne od 6:30 - 20:00 hod

Stručná charakteristika a program

Vodárenské múzeum sídli v historických priestoroch prvej čerpacej stanice v Bratislave. Dnes je vodárenský areál v Karlovej Vsi jedinečný vzdelávací, oddychový a ekologického priestor so zachovanou technickou funkčnosťou. Na ploche troch hektárov sa nachádza Vodárenské múzeum, Vodárenská záhrada a moderná vodárenská infraštruktúra.


Expozícia vodárenského múzea otvorená od 11:00 - 17:00 hod. Výstava:

Prvá čerpacia stanica bratislavskej vodárne 1886 – 1967

Vstupné: bezplatné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Mgr. Lenka Halásová

+421 (0)2 4825 3532
lenka.halasova@bvsas.sk

O otvorení expozície počas podujatia budeme ešte informovať. Otváracie hodiny múzea sú počas pracovných dní 9:00 - 14:00 hod.


Devínska cesta 1
Bratislava

+421 2 4825 3531
+421 2 4825 3532

vodarenskemuzeum@bvsas.sk
www.vodarenskemuzeum.sk