Vodárenské múzeum BVS, a.s.

15.5.2021

len záhrada a externá expozícia: 6:00 - 21:00 h

Stručná charakteristika a program

1. Výstava Ekologická katastrofa na II. vodnom zdroji v Bratislave /online pdf

2. Videá (Vodárenské zdroje, Distribúcia vody a riadenie vodárenských procesov, Úpravne pitných vôd,

Laboratórium – kontrola a monitoring kvality vôd, Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd) /online

video

3. Datasheety (významné objekty a ľudia v histórii bratislavskej vodárne) /online pdf

4. Videá z virtuálnych prehliadok historických aj súčasných vodárenských objektov (Vodárenský zdroj

Sihoť, Čerpacia stanica odpadových vôd Zimný prístav, Vodojem Bôrik, Ústredná čistiareň odpadových vôd

v Bratislave) /online video

5. Vzdelávacie videá Modrej školy (Vodárenský systém, Koľko vody je meter kubicky?, Filtrácia vody v

prírode) /online pdf

Vstupné: bezplatné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Mgr. Lenka Halásová

+421 (0)2 4825 3532
lenka.halasova@bvsas.sk

O otvorení expozície počas podujatia budeme ešte informovať. Otváracie hodiny múzea sú počas pracovných dní 9:00 - 14:00 hod.


Devínska cesta 1
Bratislava

+421 2 4825 3531
+421 2 4825 3532

vodarenskemuzeum@bvsas.sk
www.vodarenskemuzeum.sk