Vojensko-historické múzeum Zväzu vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika

14.5.2022

18:00 - 24:00

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

Vojensko-historické múzeum Zväzu vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika SR je výnimočným zariadením s expozíciou dokumentujúcou a prezentujúcou vojenskú históriu na území Slovenska od druhej polovice 19. storočia po súčasnosť, kde nájdete historické vojenské uniformy, zástavy, odznaky, dokumenty a ďalšie zbierkové predmety viažúce sa k vojenskej histórii Slovenska.

Vstupné: ZDARMA

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2022

Ľubomír Krampl

+421 910 696 858
krampl.lubo@gmail.com


Detvianska 12,
831 06 Bratislava

+421 910 696 858

krampl.lubo@gmail.com