Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

18-19.5.2024

18.5.2024 (13.00 – 21.00) a 19.5.2024 (13.00 - 17.00)

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

Program:
18.5.2024 (sobota)

Aktuálne výstavy – Individuálne prehliadky výstav 13.00 – 21.00
posledný vstup o 20.30

Magdaléna Masárová / Jakub Cmarko: Prítomnosť neprítomného
Maliarka Magda Masárová a sochár Jakub Cmarko pretavili svoje príbuzné umelecké programové väzby do premiérového výstavného projektu, ktorý dokumentuje tematickú zacielenosť ich tvorby na reflexiu široko dimenzovaných vzťahových relácií.
Kurátorka: Božena Juríčková
Trvanie výstavy: 10.5.(piatok) – 28.07. (nedeľa) 2024

Po stopách umenia s Jánom Mudrochom I.
Výstava vybraných umeleckých diel zo zbierok ZGJM a edukačný projekt pre ZŠ a SŠ zameraný na vzdelávacie podujatia a interaktívne hry. Vybrané sú umelecké diela zo zbierok Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici.
Miesto konania: Foyer Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3
Trvanie podujatia: 10.5. (piatok) 2024 – 23.6. (nedeľa) 2024
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Sprievodné podujatia:
14.00 – 17.00
Workshop so sochárom Miroslavom Trubačom
Vytvorte si sochu so slovenským sochárom.

17.00
Komentovaná prehliadka výstavy Magdaléna Masárová / Jakub Cmarko: Prítomnosť neprítomného. Výstavou vás prevedie kurátorka výstavy Božena Juríčková.

18.00 - 19.00
Improvizácie Petra Adamova
Prehliadka výstav spestrená klavírnymi improvizáciami v štýle neoimpresionizmu.

19.5.2024 (nedeľa)
Aktuálne výstavy – Individuálne prehliadky výstav 13.00 – 17.00
posledný vstup o 16.30

Nedeľný ateliér od 14.00 – 17.00
(s galerijnou pedagogičkou Eliškou Šefčíkovou)
Kreatívne stretnutia s umením pre rodičov i starých rodičov s deťmi. Výtvarné dielne pre deti od 5 do 14 rokov zamerané na umelecké diela zo zbierok Záhorskej galérie.

Vstupné: Zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

Zuzana Dohnalová

+421 905 681 817
pr@zgjm.sk


Sadová 619/3, Senica

+421 911 212 330