SNM - Hudobné múzeum

18.5.2024

13:00 - 19:30

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

Program

13:00

Prehliadka informačných panelov a odborný výklad k téme Mestské divadlo v Prešporku. Nové nálezy, nové možnosti.

15:00

Prehliadka informačných panelov a odborný výklad k téme Mestské divadlo v Prešporku. Nové nálezy, nové možnosti.

18:00

Koncert súboru Gitarika zo ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave, odznejú skladby W.A.Mozarta, Jorge Cardosa, Georga Gershwina, Stinga, Dietera Kreidlera,Henryho  Purcela a ďalších

Vstupné:  

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

+421 918 906 787


Brämerova kúria

Žižkova 18
810 06 Bratislava

+421 2 2049 1281