SNM–Múzeum židovskej kultúry

18.5.2019

15.00 - 22.00 hod.

Stručná charakteristika a program:

Program:

1. poschodie

 

15:00 hod. – 17:00 hod. – Židovské sviatky, zvyky a tradície.
Prednáška Viery Kamenickej, ktorá hovorí: „Pre židovstvo je dôležitá
väzba medzi minulosťou a budúcnosťou, zachovávanie tradícií
prostredníctvom dodržiavania prikázaní a sviatočných rituálov, ktoré
pripomínajú radostné i tragické udalosti z dejín Židov.“
15:00 hod. – 17:00 hod. – Kolobeh života židovskej rodiny.
Prednáška doktorky Evy Polákovej Vás vovedie do každodennosti
života židovskej rodiny.

19:00 hod. – 21:30 hod. - Židovské sviatky, zvyky a tradície (Eva
Poláková).

19:00 hod. – 21:30 hod. – Kolobeh života židovskej rodiny (Kristína
Dublanová).

2. poschodie

 

15:00 hod. – 17:00 hod. – Premietanie dokumentárneho filmu: Andrej
Steiner, židovský architekt pracovných táborov.
16:00 hod. – Kvíz k pripravovanej výstave o šachovom veľmajstrovi
Richardovi Rétim (Michal Vaněk).

17:00 hod. – 19:00 hod. – Prednáška k výstave Biblie z knižnice SNM
– MŽK (Kamila Fircáková).

19:00 hod. – 21:00 hod. – Židovská Bratislava (prednáška Viera
Kamenická).

Vstupné: 3 EUR/osoba

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

Šikulová Stanislava

+421905723658
sikulova@snm.sk


Židovská 17
81101 Bratislava

+421 220 490 101

mestan@snm.sk
snm.mzk@gmail.com
www.snm.sk