KLÁŠTORISKO

civic association

15.5.2021

10:00 – 18:00

Stručná charakteristika a program

Srdečne Vás pozývame na prehliadku do archeoparku kartuziánskeho kláštora, v srdci Narodného parku Slovenský raj, v rámci Noci múzeí a galérií, dňa 15.5.2021 (sobota) , počas celého dňa.

 

Kláštorisko tvorí rozsiahla ruina kláštora z 13. -16. stor. v prostredí pravekého, ako i stredovekého protitatárskeho opevnenia. Kláštor je najvyššie položeným v regióne V4, najstaršou pamiatkou po mlčanlivom ráde kartuziánov na Slovensku a významným európskym náleziskom s početnými motívmi keramických kachlíc z unikátnych gotických kachľových pecí. Je zároveň i príjemným oddychovým miestom na križovatke turistických trás Slovenským rajom.

 

Akciu a sezónne aktivity v roku 2021 podporuje Nadácia Volkswagen Slovakia a Porsche Slovakia. Za materiálnu pomoc ďakujeme spoločnosti CWS Slovensko, zastúpeniu Maltézskych rytierov na Slovensku a združeniu Spoločná dobročinnosť.

Viac info na www.facebook.com/KlastoriskoSK

a www.klastorisko.eu

 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Juraj Slivka

+421 902 377 775
ozklastorisko@gmail.com


Kláštorisko 601,
053 13 Letanovce

+421 902 377 775

galeria@msks-piestany.sk
facebook.com/piestanskamestskagaleria